Grassprieten en avondzon

De lectoren voeren samen met docent-onderzoekers, ondersteuners, studenten en de praktijk onderzoek uit binnen de lectoraten en verschillende onderzoeksprojecten. Hieronder een overzicht van de lopende projecten.

Gezond leven in de groene stad

De onderzoeksprojecten richten zich op de thema´s Voeding, Gezondheid, Kwaliteit van de leefomgeving en Stadslandbouw. Voor informatie of vragen, neem contact op met Dinand Ekkel.

Duurzaam ondernemen

Onze onderzoeksprojecten gaan over de thema's Akkerbouw, Gezelschapsdieren, Melkveehouderij, Paard, Tuinbouw, Biobased, Intensieve veehouderij, Multifunctionele landbouw en Techniek. Voor informatie of vragen, neem contact op met Corné Kocks.