Grassprieten en avondzon

De lectoren voeren samen met docent-onderzoekers, ondersteuners, studenten en de praktijk onderzoek uit binnen de lectoraten en verschillende onderzoeksprojecten. Hieronder een overzicht van de lopende projecten.

Gezond leven in de groene stad

De onderzoeksprojecten richten zich op de thema´s Voeding, Gezondheid, Kwaliteit van de leefomgeving en Stadslandbouw. Voor informatie of vragen, neem contact op met Dinand Ekkel.

Duurzaam ondernemen

Onze onderzoeksprojecten gaan over de thema's Akkerbouw, Gezelschapsdieren, Melkveehouderij, Paard, Tuinbouw, Biobased, Intensieve veehouderij, Multifunctionele landbouw en Techniek. Voor informatie of vragen, neem contact op met Corné Kocks.

Vergroot je leerkracht, over duurzaam leren en ontwikkelen

Onderzoek binnen het onderzoeksprogramma Vergroot je Leerkracht gaat over het vergroten van de leer- en ontwikkelkracht van studenten, werkende professionals en de beroepspraktijk en om dat te verduurzamen. Het draagt bij aan het leven lang ontwikkelen van elke professional. Voor vragen of meer informatie, neem contact op via onderzoek.hogeschool.wageningen@aeres.nl.