Fotowand_Spinnenweb

Meer lezen

  • Uitgave Het diversiteitklimaat op Stoas Wageningen | Vilentum Hogeschool (Rudy Richardson en Cecile Verhoeven), 2013.

Docent-onderzoekerCecile Verhoeven
Lector: Rudy Richardson

Onderzoek

"Organizations are becoming increasingly diverse in terms of gender, race, ethnicity, and nationality. This diversity brings substantial potential benefits such as better decision making, greater creativity and innovation, and more successful marketing to different types of customers. But, increased cultural differences within a workforce also bring potential costs in higher turnover, interpersonal conflict, and communication breakdowns." (Taylor Cox jr. 1991).

Het is vanuit deze inspiratie dat de onderzoekslijn rondom het diversiteitklimaat in het groene onderwijs is opgezet. Binnen deze lijn is inmiddels het onderzoek naar het diversiteitklimaat van Aeres Hogeschool wageningen (voorheen Stoas Vilentum) uitgevoerd in opdracht van de directie. De achterliggende gedachte van het onderzoek was dat medewerkers van de hogeschool voorbereid moeten zijn op het functioneren in een multiculturele samenleving. De studenten van de hogeschool worden opgeleid als docenten voor de groene onderwijspraktijk en als kennismanager in de groene sector. Zij worden dus ook voorbereid om optimaal te kunnen functioneren op scholen en op kennisinstituten in een dynamische multiculturele samenleving als Nederland. Het feit dat Aeres Hogeschool Wageningen minder dan 1% etnisch culturele minderheden in haar personeels- en studentenbestand had, was voor de directie aanleiding om eens nader onderzoek te doen naar mogelijk achterliggende oorzaken. Is er iets in het organisatieklimaat dat wellicht de komst van etnisch culturele minderheden blokkeert? Hoe staan de medewerkers op Aeres Hogeschool Wageningen eigenlijk tegenover het samenwerken met mensen van een andere etnische afkomst? Wat vinden onze studenten daarvan?

Voor het onderzoek is subsidie aangevraagd bij de ZESTOR in de regeling: ‘(H)Erkend Multicultureel talent’