Met ‘Duurzaam ondernemen’ werken we toe naar verantwoord ondernemerschap en duurzame bedrijfsontwikkelingen binnen de agri & food business, zowel op bedrijfsniveau als in de keten. Oftewel: een duurzamere manier van voedsel produceren waarbij we veel meer focus leggen bij de omgeving, de wensen van de samenleving en dat allemaal binnen technische en strategische innovatie. Er is aandacht voor dierenwelzijn, data-driven, rentabiliteit en het sluiten van kringlopen op verschillende wijzen en niveaus.

Vanuit het onderzoeksprogramma ‘Duurzaam ondernemen’ voeren we onderzoeken uit om innovaties op gang te brengen. En zo de agrifood en tuinbouw te verduurzamen. De onderzoeken vinden plaats in de vorm van lectoraatopdrachten, praktijk- en afstudeeronderzoeken en stages.

Om de inbedding van onderzoek in het onderwijs te borgen, zijn voor elk van de drie lijnen overleggen ingesteld waarin onderzoeks- en onderwijsteams elkaar vinden (onderzoekslijnen):

Onderzoekslijnen