Met ‘Duurzaam ondernemen’ werken we toe naar verantwoord ondernemerschap en duurzame bedrijfsontwikkelingen binnen de agrifood en tuinbouw. Oftewel: een duurzamere manier van voedsel produceren. De huidige wijze van produceren heeft veelal een negatieve impact op het dierenwelzijn en onze leefomgeving. We gebruiken te veel grondstoffen en de rentabiliteit van de producerende bedrijven staat onder druk.

Vanuit het onderzoeksprogramma ‘Duurzaam ondernemen’ voeren we onderzoeken uit om innovaties op gang te brengen. En zo de agrifood en tuinbouw te verduurzamen. De onderzoeken vinden plaats in de vorm van lectoraatopdrachten, praktijk- en afstudeeronderzoeken en stages.

Onderzoekslijn Vitale agribusiness

De agrofoodsector is innovatief en groeit. Maar we weten ook dat sturen op alleen winst verleden tijd is. Bedrijven besteden daarom steeds meer aandacht aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en aan het slim gebruiken van data (smart economy). De onderzoekslijn Vitale agribusiness focust zich daarom op thema’s als big data, smart farming, biobased economy en circulaire economie. Vanuit de lectoraten maken we serieuze stappen in slimme (digitale) methoden, technologieën, het realiseren van groene energie en het hergebruiken van grondstoffen. Zo willen we als hogeschool een samenwerkingspartner zijn voor wie de agrofoodsector wil verduurzamen en succesvol wil ondernemen.

Onderzoekslijn Vitale landbouw

Goed en gezond voedsel is een belangrijke basis voor een gezonde samenleving. Het is een grote uitdaging om daarin te voorzien op een manier die recht doet aan het welzijn van de samenleving en de leefomgeving. Vanuit de onderzoekslijn Vitale landbouw doen we onderzoek naar verduurzaming van de voedselproductie. Zo wordt duurzaam ondernemen ook nadrukkelijk vertaald naar de mens die onderdeel is van die krachtige, vitale landbouw.

Lectoraten

Publicatie