Blad paars met waterdruppels

Onderzoek Aeres Hogeschool

Onze lectoren, docent-onderzoekers en studenten voeren samen met de partners uit het onderwijs, bedrijfsleven en overheden praktijkgericht onderzoek uit. Daarmee willen we niet alleen de praktijk van ons onderwijs verder ontwikkelen, maar ook het werkveld. Nu en in de toekomst.

Samen met bedrijven en instellingen formuleren we de onderzoeksvragen. De onderzoeken zijn maatschappelijk relevant, zodat de praktijk er direct profijt van heeft. Bovendien vormt het een verrijking voor het wetenschappelijke kennisdomein. De drie faculteiten hebben ieder een eigen focus en onderzoeksprogramma:

Almere

Onderzoeksprogramma Gezond leven in de groene stad

Onderzoek binnen het onderzoeksprogramma Gezond leven in de groene stad gaat over de transitie naar een duurzame samenleving, over nieuwe businessmodellen rondom stadslandbouw en factoren die onze leefstijl en voeding beïnvloeden.

Dronten

Onderzoeksprogramma Duurzaam ondernemen

Onderzoek binnen het onderzoeksprogramma Duurzaam ondernemen gaat over duurzame manieren om voedsel te produceren, verantwoord ondernemerschap en duurzame bedrijfsontwikkelingen in de agrifood- en tuinbouwsectoren.

Wageningen

Onderzoeksprogramma vergroot je Leerkracht

Onderzoek binnen de onderzoekseenheid Duurzaam leren en ontwikkelen in transities gaat over het toekomstgericht leren en (kennis)ontwikkeling van studenten, professionals en vakmensen in beroepsgerichte lerarenopleidingen, overig beroepsonderwijs en organisaties. Het draagt bij aan het leven lang ontwikkelen van elke professional.

Lectoren en onderzoekers

Wolkenkrabbers weerspiegeling ramen

De lectoren en (docent-)onderzoekers doen praktijkgericht onderzoek in, voor én met de beroepspraktijk. Maak kennis met ze.

Onderzoeksprojecten

Grassprieten en avondzon

Met ons onderzoek willen we bijdragen aan de ontwikkeling van het werkveld en ons onderwijs. Bekijk hier onze projecten.

Samenwerking

Verkeer in de stad

Samenwerking met de praktijk en met andere onderwijsinstellingen om gezamenlijk kennis te creëren. Neem contact met ons op.