Onderzoek Aeres Hogeschool

Onze lectoren, docent-onderzoekers en studenten voeren samen met de partners uit het onderwijs, bedrijfsleven en overheden praktijkgericht onderzoek uit. Daarmee willen we niet alleen de praktijk van ons onderwijs verder ontwikkelen, maar ook het werkveld. Nu en in de toekomst.

Samen met bedrijven en instellingen formuleren we de onderzoeksvragen. De onderzoeken zijn maatschappelijk relevant, zodat de praktijk er direct profijt van heeft. Bovendien vormt het een verrijking voor het wetenschappelijke kennisdomein.

Missie

Met onderzoek willen we bijdragen aan de ontwikkeling van het werkveld en het onderwijs. Het onderzoek draagt bij aan:

  • Samenwerking en kennisdeling tussen onderwijs, bedrijven, kennisinstellingen en wetenschap
  • Antwoorden op vragen en dilemma’s uit het groene werkveld en het leven lang leren binnen het beroepsonderwijs en bedrijf
  • Kennisontwikkeling binnen de faculteiten
  • Professionalisering van de docenten en medewerkers
  • Ontwikkeling van het onderwijs als geheel

Onderzoeksprogramma’s

Om focus aan te brengen, keuzes te maken en expertises bij elkaar te brengen, heeft elke faculteit eigen onderzoeksprogramma’s. Deze sluiten samen met de opleidingen aan bij de zwaartepunten van de faculteit.

Onderzoekslijnen

Elk onderzoeksprogramma bestaat uit één of meerdere onderzoekslijnen waaraan lectoraten zijn gekoppeld. De lectoren voeren samen met docent-onderzoekers, ondersteuners, studenten en de praktijk onderzoek uit binnen de lectoraten en verschillende onderzoeksprojecten. De komende jaren streven we naar een groei van het aantal lectoraten van 11 naar 16.

Kwaliteit onderzoek

De onderzoekprogramma’s voldoen aan de wetenschappelijke standaarden. Het onderzoek van Aeres Hogeschool is gevalideerd volgens het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek van de Vereniging Hogescholen. De kwaliteitszorg is gericht op ontwikkelen en verbeteren van zaken die direct relevant zijn voor de dagelijkse onderzoekspraktijk.