Onderzoeksprogramma Vergroot je Leerkracht

Duurzaam leren en ontwikkelen in transities

We richten ons op (toekomstige) professionals die kunnen excelleren in hun professionele omgeving zodat de kwaliteit van het eigen handelen en het collectief handelen in hun praktijk duurzaam verbetert. Professionaliteit en deskundigheid op het gebied van leren en ontwikkelen is de basis voor duurzame ontwikkeling en optimale inzet van talenten in beroepsgerichte lerarenopleidingen, overig beroepsonderwijs en organisaties.

Ecologisch onderzoek gericht duurzaam leren en ontwikkelen in transities

Met het praktijkgericht onderzoek van Aeres Hogeschool Wageningen willen we kennis ontwikkelen op het gebied van toekomstgericht leren en ontwikkelen van professionals en vakmensen in beroepsgerichte lerarenopleidingen, overige beroepsonderwijs en organisaties. We doen dit vanwege de cruciale rol van leren en ontwikkelen bij transities in en naar een duurzamere, (natuur)inclusieve, eerlijkere en rechtvaardigere wereld. Dit is cruciaal, omdat onze groene veranderaars daar een bijdrage aan leveren.

Deze professionals werken in verschillende domeinen (duurzaamheid, zorg, veiligheid L&D, onderwijs, etc.), op verschillende niveaus (individu, team, organisatie, netwerk), en in verschillende rollen (begeleiding, advies, docentschap, onderzoek).

Onze focus ligt op duurzaam leren en ontwikkelen in transities, want wij vinden dat (collectief) leren en ontwikkelen meer aandacht vraagt dan het doorgaans krijgt én dat transities hiermee versneld kunnen worden. Dan gaat het met name om het brede perspectief op leren en ontwikkelen en het inzetten van de juiste interventie op de juiste plek. Daarnaast onderscheiden we ons door een brede inkleuring van groen en duurzaamheid. In onze ogen is het onmogelijk om een scheiding aan te brengen tussen groen en niet-groen gezien de verwevenheid van problematiek en oplossingen. Deze verwevenheid vraagt om integrale oplossingen, een systeemaanpak en het werken vanuit een sociaal-ecologisch perspectief. Dit alles doen we in een met breed werkveld.

Lectoraten

Publicaties