Publicatie_Snoeien_doet_bloeien

Professionele identiteit en organisatieontwikkeling

Professionals worden overladen met nieuwe ontwikkelingen. Het is geen eenvoudige opgave om binnen al die invloeden als professional te blijven staan. Laat staan om ‘goed werk’ te kunnen doen. Net zomin als het op organisatieniveau eenvoudig is om leren en ontwikkelen van professionals goed vorm te geven. Daar komt dan nog bij dat professionalisering niet leidt tot professionaliteit, terwijl we zien dat dat het gemeenschappelijke streven van professional en organisatie is. 
We houden ons bezig met vragen als: Hoe verzeker je je van veerkrachtige, wijze en sterke professionals? Hoeveel ruimte moet je geven en waar moet je grenzen stellen? Hoe help je teams om te komen tot gemeenschappelijke beelden voor goed werk? Wat is kwaliteit eigenlijk in onze huidige organisaties en hoe ‘borg’ je dat? Hoe organiseer je goed werk? 

Het lectoraat Professionele identiteit en organisatieontwikkeling richt zich op:

  • Inzicht verkrijgen in de verhouding tussen institutie en professie, tussen managers en professionals
  • Het nader onderzoeken van professionaliteit en wat je kunt doen om dat te versterken
  • Het onderzoeken van het thema angst in relatie tot professionaliteit
  • Het onderzoeken van en werken aan goed werk
  • Onderzoek naar de invloed van certificering, registreren en puntensystemen op de professionele ontwikkeling
  • Work-based-research als manier om onderzoek te doen op een manier die bijdraagt aan goed werk. 

Onderzoekslijnen

Het lectoraat kent meerdere onderzoekslijnen:

Onderzoek naar professionele identiteit

De PI-onderzoeksgroep vormt de vaste kern van het onderzoek naar professionele identiteit. Na het basisboek (Je Binnenste Buiten) en het praktijkboek (Mijn Binnenste Buiten) richt deze onderzoeksgroep zich nu op een nieuw onderwerp: de invloed van en het omgaan met angst, natuurlijk in relatie tot professionals en hun professionele identiteit.

Onderzoek naar certificering en registratie

De hamvraag voor de professional blijft toch: wanneer doe ik het nu goed? Door de loop van de geschiedenis zijn er allerlei manieren geweest om hierin houvast te organiseren door regels en protocollen, certificeringen en registraties, puntensystemen en dergelijke. Met de ene keer meer, de andere keer minder succes. Wat is nu de verborgen dynamiek van die kwaliteitssystemen en wat werkt er voor de hedendaagse professional?

Onderzoek naar het komen tot gemeenschappelijke beelden van goed werk in het MBO

Die hamvraag naar ‘wanneer doe ik het nu goed’ is niet alleen een vraag van de afzonderlijke professional. Goed werk is steeds vaker werk van teams, ook in de MBO praktijk. De vraag ‘wanneer doe ik het goed’ is daarmee een collectieve vraag. Een vraag die ook nog eens contextueel is, die verbonden is aan een opgave, aan een klus die er echt toe doet. Goed werk leveren vraagt gericht combineren van leren en realiseren. Actie en reflectie zijn daarin van belang, maar zonder norm geen reflectie. Dus hoe kom je nu met elkaar tot normen, tot beelden van goed werk (wat we noemen professionele frames). Daar is dit onderzoek op gericht. Daarbij willen we de praktijken waar we onderzoek doen ook meteen een stap verder helpen. 

Onderzoek naar Professionele Identiteit in de initiële opleiding

Na het verschijnen van Je Binnenste Buiten ontstond er een vraag vanuit het initiële beroepsonderwijs of we ook met professionele identiteit in het onderwijs aan de slag wilde. We hebben die vraag een tijdje laten liggen, omdat we het van belang vonden dat docenten zelf met hun professionele identiteit aan de slag zouden gaan. Onze gedachte was: zodra docenten het gaan zien als materiaal voor hun studenten, lijkt de relevantie voor henzelf af te nemen. Inmiddels hebben ons hierover dermate veel vragen bereikt, dat we samen met Artevelde Hogeschool, Hanze Hogeschool, en de Christelijke Hogeschool Ede een nieuwe onderzoeksgroep hebben ingericht. Deze groep breidt zich nog uit, maar ontwikkelt op dit moment een nieuwe conceptueel kader om aan de gestelde vraag tegemoet te komen.  

De Goed Werk Expeditie

Het research practice partnership rondom Goed Werk is inmiddels uitgegroeid tot een stevig netwerk van 40 personen (professionals en managers) uit 15 organisaties met de steun van 7 reisleiders. Samen werken we op de rand van theorie en praktijk. We richten ons daarbij op vier thema’s: 

  • Hoe help je professionals hun eigenzinnigheid te ontwikkelen, te herontdekken, in te zetten, te nuanceren?
  • Wat zijn de vraagstukken van professional leaders, hoe kunnen we hen ondersteunen in hun ontwikkeling en hoe kunnen we hun kracht beter inzetten in een organisatie?
  • Wat is goed teamwerk en hoe creeer je meer Magic-moments?
  • Wat vragen de nieuwe ontwikkelingen rondom zelfsturende professionals nu van het formeel leiderschap?

“The only way to do great work is to love what you do” (Steve Jobs).

Voor een professional is het van belang oog te blijven houden voor de eigen kern. Wat kleurt jou? Een belangrijke voorwaarde om goed werk te blijven verzetten, is om te houden van wat je doet. En dat kan door ontwikkelingen en veranderingen onder druk komen te staan. Willen we veerkrachtige, zelfsturende, stevige en wijze professionals, dan moeten professionals en organisaties wijs omgaan met hun ontwikkeling en samenspel.

Meer lezen