Lectoraat Professionele identiteit en organisatieontwikkeling

Professionele identiteit en organisatieontwikkeling

Professionals worden overladen met nieuwe ontwikkelingen. Het is geen eenvoudige opgave om binnen al die invloeden als professional te blijven staan. Laat staan om ‘goed werk’ te kunnen doen. Net zomin als het op organisatieniveau eenvoudig is om leren en ontwikkelen van professionals goed vorm te geven. Daar komt dan nog bij dat professionalisering niet leidt tot professionaliteit, terwijl we zien dat dat het gemeenschappelijke streven van professional en organisatie is.

In dit lectoraat staat vragen centraal als: Hoe verzeker je je van veerkrachtige, wijze en sterke professionals? Hoeveel ruimte moet je geven en waar moet je grenzen stellen? Hoe help je teams om te komen tot gemeenschappelijke beelden voor goed werk? Wat is kwaliteit eigenlijk in onze huidige organisaties en hoe ‘borg’ je dat? Hoe organiseer je goed werk?

“The only way to do great work is to love what you do”

Steve Jobs

Onderzoek naar Work-based Research

Onze kenniskring bestaat uit zes onderzoekers; twee vanuit Aeres Hogeschool Wageningen (Tom van Oeffelt en Niek van Benthum); en vier van buiten (Cees den Hartog, Elly van den Berg Thomassen (CHE), Floor Driessen, Valerie Braakman). De overlap in ons onderzoek zit in het feit dat we allemaal werken aan onderzoek op thema’s die relateren aan professionaliteit en professionele identiteit. Inhoudelijk heeft ons werk ook een basis in andere, aanverwante onderzoeksgroepen), maar met elkaar willen we het ‘work-based-research’, ons eigen onderzoeksparadigma beter vastpakken. Bijvoorbeeld in hoe je omgaat met Consent. Hoe je dingen en rollen noemt (dialoog en interview roepen iets anders op) en hoe je omgaat met beelden over wat goed onderzoek eigenlijk is.

Onderzoek naar professionele identiteit

De PI-onderzoeksgroep vormt de vaste kern van het onderzoek naar professionele identiteit. Na het basisboek (Je Binnenste Buiten) en het praktijkboek (Mijn Binnenste Buiten) richt deze onderzoeksgroep zich nu op identity-work en de vertaling naar organisatieniveau. We willen achterhalen of het mogelijk is in kaart te brengen hoeveel druk een specifieke organisatie zet op het identity-work en of een analyse daarvan wellicht kan bijdragen aan goed werk (werk dat ethisch, excellent en energiek is).

Onderzoek naar het komen tot gemeenschappelijke beelden van goed werk in het MBO

Die hamvraag naar ‘wanneer doe ik het nu goed’ is niet alleen een vraag van de afzonderlijke professional. Goed werk is steeds vaker werk van teams, ook in de MBO praktijk. De vraag ‘wanneer doe ik het goed’ is daarmee een collectieve vraag. Een vraag die ook nog eens contextueel is, die verbonden is aan een opgave, aan een klus die er echt toe doet. Goed werk leveren vraagt gericht combineren van leren en realiseren. Actie en reflectie zijn daarin van belang, maar zonder norm geen reflectie. Dus hoe kom je nu met elkaar tot normen, tot beelden van goed werk (wat we noemen professionele frames). Daar is dit onderzoek op gericht. Daarbij willen we de praktijken waar we onderzoek doen ook meteen een stap verder helpen.

Onderzoek naar Professionele Identiteit in de initiële opleiding

Na het verschijnen van Je Binnenste Buiten ontstond er een vraag vanuit het initiële beroepsonderwijs of we ook met professionele identiteit in het onderwijs aan de slag wilde. We hebben die vraag een tijdje laten liggen, omdat we het van belang vonden dat docenten zelf met hun professionele identiteit aan de slag zouden gaan. Onze gedachte was: zodra docenten het gaan zien als materiaal voor hun studenten, lijkt de relevantie voor henzelf af te nemen. Inmiddels hebben ons hierover dermate veel vragen bereikt, dat we samen met Artevelde Hogeschool, Hanze Hogeschool, en de Christelijke Hogeschool Ede een nieuwe onderzoeksgroep hebben ingericht (de groep breidt zich nog steeds uit). Inmiddels hebben we het vraagstuk volledig omarmt en zijn van mening dat het juist belangrijk is in beroepsopleidingen professionals voor te bereiden op het identitywerk dat ze tegen gaan komen. We ontwikkelen momenteel een conceptueel kader waarin we professionele identiteit ontleden in beroepsidentiteit, studentidentiteit, professionele identiteit en leiderschapsidentiteit en werken aan onze eerste publicatie.

De Goed Werk Expeditie

Het Research Practice Partnership rondom Goed Werk is inmiddels uitgegroeid tot een stevig netwerk van 40 personen (professionals en managers) uit 15 organisaties met de steun van 7 reisleiders. Samen werken we op de rand van theorie en praktijk. We richten ons daarbij op vier thema’s:

  • Hoe help je professionals hun eigenzinnigheid te ontwikkelen, te herontdekken, in te zetten, te nuanceren?
  • Wat zijn de vraagstukken van professional leaders, hoe kunnen we hen ondersteunen in hun ontwikkeling en hoe kunnen we hun kracht beter inzetten in een organisatie?
  • Wat is goed teamwerk en hoe ontwikkel je goed werk in teams?
  • Wat vragen de nieuwe ontwikkelingen rondom zelfsturende professionals nu van het formeel leiderschap?

Onderzoek naar certificering en registratie

De hamvraag voor de professional blijft toch: wanneer doe ik het nu goed? Door de loop van de geschiedenis zijn er allerlei manieren geweest om hierin houvast te organiseren door regels en protocollen, certificeringen en registraties, puntensystemen en dergelijke. Met de ene keer meer, de andere keer minder succes. Wat is nu de verborgen dynamiek van die kwaliteitssystemen en wat werkt er voor de hedendaagse professional?