Over Aeres Hogeschool

Talent voor groei, dat is waar wij voor staan. Onze hogeschool is geworteld in het agrarisch en educatief hoger onderwijs. Wij richten ons op onderwijs, onderzoek en het delen en toepasbaar maken van kennis. Zo dragen wij bij aan de ontwikkeling van toekomstgerichte, innovatieve professionals. Professionals die in staat zijn om verantwoorde beslissingen te nemen in een complexe wereld, met natuurlijk talent voor duurzaam handelen.

We zijn onderdeel van Aeres groep, een groene kennisinstelling die zich toelegt op onderwijs, onderzoek en diverse commerciële activiteiten.

Onze faculteiten

Aeres Hogeschool kent drie faculteiten: Dronten, Almere en Wageningen. Tot voor kort waren dit twee aparte hoge scholen, in 2013 zijn we gefuseerd. We delen dezelfde visie en missie, maar hebben elk een eigen profiel en identiteit.