Doorsnede boom

Elke faculteit heeft een eigen onderzoeksprogramma dat aansluit bij het onderwijs van de faculteit. Onze onderzoeksprogramma's zijn Gezond leven in de groene stad, Duurzaam ondernemen en Duurzaam leren en ontwikkelen in transities .

Almere

Onderzoeksprogramma Gezond leven in de groene stad

Onderzoek binnen het onderzoeksprogramma Gezond leven in de groene stad gaat over de transitie naar een duurzame samenleving, over nieuwe businessmodellen rondom stadslandbouw en factoren die onze leefstijl en voeding beïnvloeden.

Dronten

Onderzoeksprogramma Duurzaam ondernemen

Onderzoek binnen het onderzoeksprogramma Duurzaam ondernemen gaat over duurzame manieren om voedsel te produceren, verantwoord ondernemerschap en duurzame bedrijfsontwikkelingen in de agrifood- en tuinbouwsectoren.

Wageningen

Onderzoeksprogramma vergroot je Leerkracht

Onderzoek binnen de onderzoekseenheid Duurzaam leren en ontwikkelen in transities gaat over het toekomstgericht leren en (kennis)ontwikkeling van studenten, professionals en vakmensen in beroepsgerichte lerarenopleidingen, overig beroepsonderwijs en organisaties. Het draagt bij aan het leven lang ontwikkelen van elke professional.