Hoe creëren we een stedelijke leefomgeving die uitdaagt om gezond te leven en gezond te eten? Het onderzoeksprogramma van Aeres Hogeschool Almere richt zich op factoren die onze leefstijl en voeding beïnvloeden en de vraag hoe deze factoren daaraan duurzaam kunnen bijdragen. Het kan hierbij gaan om groene, fysieke factoren (stadsgroen), sociale factoren, ruimtelijke factoren (verkooppunten van voedsel) of economische factoren.

Binnen het onderzoeksprogramma ‘Gezond leven in de groene stad’ ontwikkelen we nieuwe kennis- en businessconcepten. We voeren dit onderzoek uit in opdracht van – en in samenwerking met een diversiteit aan partijen in de regio, zoals overheden, bedrijven en instellingen of ngo’s. Studenten van de faculteit, van andere faculteiten en van andere hogescholen participeren in het onderzoek in modules, praktijk- en afstudeeronderzoeken en stages.

Lees hier meer over dit onderzoeksprogramma.

We publiceren in (inter)nationale tijdschriften en magazines en dragen bij aan conferenties en studiedagen. We leveren met onze kennis over complexe thema’s een waardevolle bijdrage aan de toekomst van de ontwikkeling van groene, toekomstbestendige steden die uitdagen tot een gezonde leefstijl. Een integrale, multidimensionale benadering staat daarbij centraal.

Lectoraten

Publicaties