Innovatie en Groenstedelijke ruimte lectoraat onderzoek Aeres Hogeschool Almere

Innovatie & Groenstedelijke Ruimte

Tot 2040 is er behoefte aan maar liefst 2 miljoen nieuwe woningen in Nederland. Klimaatverandering en de biodiversiteitscrises vragen om dit zoveel mogelijk binnenstedelijk te doen en de uitbreidingswijken water en bodem sturend te ontwikkelen. De woningen zelf dienen maximaal biobased en natuurinclusief te worden gebouwd. Maar hoe gaan we deze transitie precies realiseren? 

Vezelteelt voor biobased woningbouw vermindert bijvoorbeeld de CO2-uitstoot terwijl implementatie van nature based solutions (nbs) de biodiversiteit kan versterken, klimaatverandering kan dempen en de veerkracht zichtbaar vergroot. In de 21e eeuw is stedelijk groen de sleutel tot een hoogwaardige leefomgeving voor mens en natuur.

Het brengt alleen vele sociale, ecologische, economische, technische en governance uitdagingen met zich mee om deze transitie te volbrengen. Toewerken naar een hoogwaardige stedelijke leefomgeving is noodzakelijk maar daarvoor moeten we groene initiatieven ontwikkelen die samengaan met woningbouw en de andere opgaven van de stad. 

Het lectoraatsteam met een brede expertise in ecologie, stedenbouw, architectuur, landschapsarchitectuur, hydrologie en bedrijfskunde zet zich hier graag met praktijkpartners voor in. Door soms een verkennende rol te spelen naar innovatie van het ruimtelijk ontwerp en andere keren juist experimentele gebiedsontwikkelingen te monitoren op governance arrangementen en ecologische en sociale kwaliteiten. In ons onderzoekswerk zijn we altijd opzoek naar praktische oplossingen voor grote vraagstukken en analyseren we gelijk de opschalingskansen ervan op weg naar natuurinclusieve steden.

Samen met de studenten van de opleidingen Aarde & KlimaatToegepaste Biologie en Geo Media & Design onderzoeken we op welke wijze de groenstedelijke ruimte meer van waarde kan zijn voor stedelingen. Het lectoraat werkt nauw samen met diverse praktijkpartners waaronder de Gemeente Almere, Provincie Flevoland, Stichting Steenbreek, Praktijk Innovatie Centrum Circulaire Economie (PRICE) en kennisinstituten in binnen- en buitenland.

Wilt u meer weten over het lectoraat Innovatie & Groenstedelijke Ruimte of samenwerkingsmogelijkheden verkennen? Dan kunt u contact opnemen met Gideon Spanjar.

Onderzoekers