Innovatie en Groenstedelijke ruimte lectoraat onderzoek Aeres Hogeschool Almere

Innovatie & Groenstedelijke Ruimte

Almere ontwikkelt de komende jaren in rap tempo nieuwe woonmilieus en gaat ook de hoogte in. De Floriade dient bijvoorbeeld na de expo in 2022, een state of the art stadswijk te worden. In 2030 zijn er in Almere volgens de Woonvisie 2020-2030 (concept) tussen de 17.500 en 24.500 woningen nodig en tegelijkertijd is er het streven om het groene karakter van de stad te behouden. Het is dan van belang om een hoogwaardig groen netwerk te ontwikkelen dat volledig is geïntegreerd met wonen en werken.

De groenstedelijke ruimte is een onmisbare schakel om de stad toekomstbestendig te maken voor klimaatverandering en in te spelen op de (veranderende) behoefte van mensen. Hittegolven en plensbuien wisselen elkaar namelijk af en hebben een impact op vitale plekken in de stad, zoals bedrijventerreinen en woon, winkel- en stationsgebieden.

Klimaatverandering roept op tot circulair gebruik van grondstoffen en kringlopen lokaal te sluiten. Innovatieve groene ruimtes kunnen met verschillende ecosysteem diensten de circulaire economie echt aanjagen. Aansluitend laat de Covid-19crisis bij mensen een toenemende behoefte zien om de natuur dichtbij te hebben. Daarvoor moeten we groene initiatieven ontwikkelen die samengaan met woningbouw en de andere opgaven van de stad. Het maakt het experimenteren met inventieve interventies noodzakelijk.

Het lectoraat speelt hier graag op in door een verkennende rol te spelen bij het ontwerpen en monitoren van experimentele gebiedsontwikkelingen en het innoveren van bijbehorende governance arrangementen.

Het lectoraat richt zich op vragen als:

  • Wat voor (economische) waarden kan de groenstedelijke ruimte voor de mens vertegenwoordigen om de leefbaarheid te verbeteren?
  • Hoe kunnen kansrijke klimaatadaptatiemaatregelen ontwikkeld, gemonitord en opgeschaald worden?
  • Hoe kan de stad als ecosysteem fungeren en kan ontwikkeling van biodiversiteit samengaan met een scala aan functies bovengronds en drukte in de ondergrond?
  • Hoe kan de circulaire economie lokaal aangejaagd worden met inzet van de (groene) buitenruimte?

Samen met de studenten van de opleidingen Aarde & Klimaat, Duurzame Bedrijfskunde, Toegepaste Biologie en Geo Media & Design onderzoeken we op welke wijze de groenstedelijke ruimte meer van waarde kan zijn voor bewoners en werkenden. Het lectoraat werkt nauw samen met diverse praktijkpartners waaronder de Gemeente Almere, Provincie Flevoland en kennisinstituten zoals het Centre of Expertise Urban Technology van de Hogeschool van Amsterdam.

Wilt u meer weten over het lectoraat Innovatie & Groenstedelijke Ruimte of samenwerkingsmogelijkheden verkennen?  Dan kunt u contact opnemen met Gideon Spanjar.