patrick limpens

Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Innovatie & Groenstedelijke Ruimte
Email: p.limpens@aeres.nl
Social: LinkedIn

Over Patrick Limpens

Patrick Limpens is onderzoeker stedenbouw bij het lectoraat Innovatie & Groenstedelijke Ruimte en sinds 1 april 2022 verbonden aan de Aeres Hogeschool Almere. Hier houdt hij zich bezig met klimaat robuuste- en natuurinclusieve gebiedsontwikkeling bij twee meerjarige projecten: Excellente Groene & Gezonde Leefomgeving en Natuurinclusieve Gebiedsontwikkeling. Daarnaast is Patrick als docent stedelijke diagnose en strategievorming verbonden aan de leerstoel Urbanism and Urban Architecture van de Technische Universiteit Eindhoven. Waar hij vanuit systeemdenken en transitietheorie bachelor- en masterstudenten leert hoe zij stedelijke systemen en processen langs ruimtelijke-, politieke- en sociaaleconomische en temporale perspectieven kunnen lezen, problemen en hun oorzaken kunnen benoemen, en vervolgens een korte en lange termijnstrategie om deze op te lossen kunnen ontwikkelen.

Patrick behaalde zijn bachelor in architectuur en bouwtechniek (cum laude), met een specialisatie in biobased bouwen, in 2015 aan Zuyd Hogeschool te Heerlen. Hij behaalde zijn master stedenbouw (cum laude) in 2020 aan de Technische Universiteit Eindhoven. Tijdens en een paar jaar na zijn studie heeft hij praktijkervaring opgedaan bij een architectenbureau gespecialiseerd in cultureel erfgoed. Zijn master thesis ‘The Rampart, the Traffic Artery, and the Park’ waarin hij een ruimtelijke strategie voor de Metropoolregio Antwerpen ontwikkelde werd genomineerd voor de KuiperCompagnons Graduation Awards 2020.