Boomschors

Elk onderzoeksprogramma bestaat uit één of meerdere onderzoekslijnen waaraan lectoraten zijn gekoppeld. Binnen deze lectoraten wordt door lectoren samen met onderzoekers, ondersteuners, studenten en de praktijk onderzoek uitgevoerd aan de hand van verschillende onderzoeksprojecten.