Boomschors
Elk onderzoeksprogramma bestaat uit één of meerdere onderzoekslijnen waaraan lectoraten zijn gekoppeld. De lectoren voeren samen met docent-onderzoekers, ondersteuners, studenten en de praktijk onderzoek uit binnen de lectoraten en verschillende onderzoeksprojecten. De komende jaren streven we naar een groei van het aantal lectoraten naar 16.