Animal Assisted Intervetions

Actuele ontwikkelingen, zoals de groei en de vraag naar Animal Assisted Interventions (AAI), onderstrepen het belang van een lectoraat, met als doel dat een One Health benadering (dierwelzijn en menswelzijn) een plaats krijgt in het Nederlands praktijkgericht onderzoek in AAI, onderwijs en zorgsysteem.

De doelstelling van het lectoraat is:

  • A. Het stimuleren en bevorderen van onderwijs en praktijkgericht onderzoek in het werkveld van Animal Assisted Interventions (dier-ondersteunde therapie/begeleiding, dier-ondersteunde activiteiten, dier-ondersteund onderwijs, dier-ondersteund coachen/counseling).
  • B. Samenwerken en verder versterken van de verschillende instituten en organisaties in bovengenoemd werkveld zoals met de Open Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen, Hogeschool Windesheim, stichting Dier en Zorg en het Instituut voor Antrozoölogie, met als doel dit werkveld verder te professionaliseren en de borging van de kwaliteit in dit werkveld te bewerkstelligen.
  • C. Samenwerking met het lectoraat Human Animal Interactions op het gebied van Animal Assisted Interventions waarbij de nadruk van het lectoraat HAI ligt op het welzijn van de dieren en bij het lectoraat AAI op het welzijn van de mensen, beide wel in de context van One Health.

Onderzoeksvraag

“Welke stimulans is nodig om de sector te professionaliseren zodat AAI een geaccepteerde methodiek wordt binnen One Health?”

Ontwikkeling

Ontwikkeling en vormgeven van AAI-programma’s met een One Health benadering (samenwerking van lectoraten AAI en HAI) en effectstudies van de verschillende AAI-programma’s met als theoretisch kader de synchronie/afstemmingshypothese.

Innovatie

Het lectoraat zal d.m.v. Virtual Reality toepassingen en Robotica nieuwe technologie toevoegen aan het werkveld. In de zorg wordt al enige tijd gebruik gemaakt van virtual reality (VR). Virtual reality is een virtuele omgeving waarin de gebruiker volledig visueel wordt opgenomen, daarnaast kunnen geluid en interactie ook onderdeel zijn van deze ervaring.

Verbinding met het onderwijs

Voor het onderwijs is van belang: Het opzetten van een community of learning met als doel het professionaliseren van de sector en een verbindende factor tussen praktijk, onderzoek en onderwijs alsook een kennispartner voor doorontwikkeling onderwijs te zijn.