Kayleigh Poul met virtual reality bril op

Binnen het lectoraat Animal Assisted Interventions ga ik met behulp van een Virtual Reality (VR) bril meten wat het effect is op de stressreductie bij studenten. Dit is onderdeel van mijn afstudeerstage en scriptie.

Ik voer een onderzoek uit onder studenten waarbij ik kijk naar het effect van een VR bril op het stressniveau voor een tentamenperiode. Het onderzoek vindt niet alleen plaats bij de faculteit in Dronten, maar ook in Wageningen en bij Aeres MBO Barneveld. Het zit momenteel in de beginfase. We verwachten dat er zeker een effect zal zijn bij de studenten. Een andere student heeft namelijk eerder al een kleine pilot gedraaid en daar zijn positieve resultaten uit naar voren gekomen. Tot nu toe is de stage enorm leerzaam en word ik bij diverse zaken betrokken. Zo mocht ik meedenken over de inzending van een volgend onderzoek, mag ik een onderzoeksplan opzetten voor mijn eigen onderzoek met behulp van de expertise van andere docenten.