Human animal interactions

De belangstelling voor de band tussen mens en dier is sinds eind vorige eeuw enorm toegenomen door onder andere de berichtgeving in de populaire pers over de positieve impact van dieren op het leven van mensen. Hierdoor is de nieuwsgierigheid van professionals en de samenleving gewekt om deze unieke relatie tussen mens en dier tot meerwaarde te brengen. Met de toenemende inzet van dieren in ons leven, rijst vanzelfsprekend de vraag of die mens-dier interactie wederzijds positief uitpakt.

Het doel van het lectoraat is om meer inzicht krijgen te krijgen in de effecten van de interactie tussen mens en dier om daarmee het welzijn van dieren te waarborgen. In het lectoraat spelen honden en paarden de hoofdrol en wordt gewerkt aan 3 verschillende thema’s.

Zorg & Veiligheid

Binnen het thema ‘Zorg & Veiligheid’ wordt onderzoek gedaan naar de impact van de inzet van dieren (honden en paarden) bij dierondersteunde interventies en activiteiten, bij beveiliging, bij opsporing en speurwerk. In deze sectoren wordt veel van de dieren gevraagd en is een intensieve interactie en/of samenwerking tussen mensen en dieren belangrijk voor de prestaties. Projecten in dit thema richten zich daarom om inventarisatie van de inzet van dieren om zo risicofactoren te destilleren; methoden te ontwikkelen om de (on)geschiktheid van dieren voor deze functies bij de selectie van dieren vast te stellen; en methoden om de impact van het werk op de (mentale) belasting van het dier te meten.

Sport en ontspanning

Onderzoek in het thema ‘Sport & Ontspanning’ richt zich op bewustwording en kennisdeling over dierenwelzijn(srisico’s) bij het gebruik van dieren in deze sectoren. Het trainen van dieren is daarbij een essentieel onderdeel dat met grote zorgvuldigheid en de juiste kennis moet worden uitgevoerd. Met nieuwe technologische ontwikkelingen is de impact op welzijn en gezondheid van het gebruik van dieren in de sport beter te monitoren waardoor meer kennis ontwikkelt kan worden en honden en paarden ook beter voorbereid en getraind kunnen worden voor de sport. Een ander belangrijk onderwerp binnen dit thema is hoe de maatschappij kijkt naar het gebruik van honden en paarden voor sport en vermaak en hoe de sectoren daar mee omgaan.

Management

Binnen het thema ‘Management’ zal in het lectoraat vooral aandacht zijn voor de fokkerij. voeding en houderij van gezelschapsdieren en paarden. Mens-dier interactie speelt hier een belangrijke rol vanwege het feit dat de richting van fokkerij en de manier van houden bepaald wordt door de mens. Negatieve gevolgen van antropomorfisme kunnen leiden tot misstanden in de fokkerij, voeding en houderij waardoor het dierenwelzijn wordt geschaad. Voorbeelden in de fokkerij is het fokken van dieren met extreme uiterlijke kenmerken. In de houderij kan antropomorfisme leiden tot situaties waarbij dieren niet in hun eigen behoeften (huisvesting, sociaal contact) kunnen voorzien of zich niet aan de situatie kunnen aanpassen.

Verbinding met het onderwijs

  • Het lectoraat is opdrachtgever voor verschillende onderzoeksmodules voor studenten.
  • Vanuit het lectoraat worden lessen gegeven binnen minoren over dierenwelzijn en mens-dier interacties.

Projecten