Paardencoaching

Lectoraat: Human-Animal Interactions
Lector: Kathalijne Visser

Onderzoek naar het Welzijn van Coach- en Therapiepaarden

Het lectoraat Human-Animal Interactions heeft in samenwerking met diverse partijen uit het werkveld gewerkt aan het onderzoeksproject 'Welzijn van coach- en therapiepaarden'. Dit tweejarige project richt zich op het onderzoeken van de impact van coaching en therapeutisch paardrijden op de paarden die hierbij worden ingezet. Het doel is om een beter inzicht te krijgen in de inzet en intensiteit van deze paarden, alsmede om richtlijnen op te stellen die het welzijn van de paarden kunnen waarborgen.

Het onderzoek, gestart in december 2021, omvatte een grote veldstudie waarin het gedrag van de paarden in maar liefst 830 sessies van paardencoaching of therapeutisch paardrijden is gemonitord door professionals. Dit heeft geleid tot waardevolle inzichten, waaronder het herkennen van gemoedstoestanden van paarden en het berekenen van hun belastbaarheid. Deze inzichten worden momenteel verwerkt in een digitale welzijnsgids voor coach- en therapiepaarden, die in juni 2024 zal worden gepubliceerd.

Het symposium ter afsluiting van het onderzoek vond plaats op zaterdag 6 april 2024, waarbij bijna 300 paardenliefhebbers bijeenkwamen in het Hippisch Centrum Flevodrome te Dronten. Tijdens dit evenement werden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd, werden clinics gegeven en was er ruimte voor netwerken. Het onderzoek heeft geleid tot de ontwikkeling van een e-learning voor professionals, waarmee zij zelf aan de slag kunnen met het herkennen van gemoedstoestanden van paarden.

Het project 'Welzijn van coach- en therapiepaarden' benadrukt het belang van het welzijn van deze dieren, die een steeds grotere rol spelen in coachings- en therapiesessies. Met de verzamelde inzichten hopen de betrokken partijen de kwaliteit van de inzet van deze paarden te verbeteren en hun welzijn te waarborgen, zodat zij op een duurzame manier kunnen worden ingezet voor deze waardevolle diensten.

Partners

Logo's deelnemende organisaties symposium Welzijn coach-en Therapiepaarden 6 april 2024