Hippische bedrijfskunde Aeres Hogeschool Dronten

Grote behoefte aan onderzoek welzijn coach- en therapiepaarden

Date

Afgelopen week is het onderzoeksproject 'Welzijn van coach- en therapiepaarden' gestart met diverse partijen uit het werkveld. Bedrijven en brancheorganisaties die paardencoaching of therapeutisch paardrijden aanbieden vinden het welzijn van hun paarden heel belangrijk en willen weten wat de impact van coaching en therapeutisch rijden op hun paarden is. Daarom gaan ze dit samen met Aeres Hogeschool Dronten en HAS Hogeschool de komende twee jaar uitzoeken in het raak-MKB onderzoek ‘Welzijn van coach- en therapiepaarden’.

Hoe beter het welzijn van de paarden, hoe duurzamer ze kunnen worden ingezet voor coaching en therapeutisch paardrijden. Na het onderzoek zal er een goed inzicht zijn in hoe en hoe intensief de paarden worden ingezet. Naast die praktijkkennis wordt dan een gids samengesteld die door iedereen is te raadplegen om zo het welzijn van de paarden te waarborgen.

Steeds meer paarden ingezet

In Nederland wordt een groeiend aantal paarden ingezet om mensen met een fysieke en/of mentale uitdagingen te helpen. De inzet van coachpaarden en therapiepaarden heeft als doel om verbeteringen te bewerkstellingen in de fysieke, sociale, emotionele en/of cognitieve gezondheid of functioneren van een persoon. Het aanbod aan en vraag naar mogelijkheden voor dierondersteunde interventies met paarden groeit de laatste jaren dan ook exponentieel.

Overzicht ontbreekt

Uit gesprekken met brancheorganisaties, opleiders en organisaties die therapie met inzet van paarden of paardencoaching aanbieden blijkt dat het welzijn van de paarden voorop staat. Om het welzijn te kunnen beoordelen is er behoefte is aan een onderbouwde werkwijze voor het duurzaam inzetten van paarden. De organisaties geven aan dat er overzicht ontbreekt van hoe paarden worden ingezet en wat de impact is op het paard. Daarnaast is er behoefte aan onderbouwde kennis en praktijktesten waarmee zij zelf het welzijn van paarden in de gehele sector beter kunnen waarborgen. Onderwerpen waar Lector Kathalijne Visser van Aeres Hogeschool Dronten zich ook op richt. In het lectoraat Human-Animal Interactions wordt onderzoek gedaan naar het welzijn van dieren daar waar dieren en mensen samenwerken. Onderzoek naar het welzijn van paarden in dierondersteunde interventies maakt daar een belangrijk onderdeel van uit.

Speciale gids

Het doel van dit project is om samen met het bedrijfsleven te komen tot een Gids voor Goede Praktijken. Een gids waarin op basis van onderzoek en praktijkervaring richtlijnen en voorbeelden worden gepresenteerd die het welzijn van paarden ingezet bij coaching en therapie kunnen waarborgen. Na twee jaar onderzoek zullen alle verzamelde gegevens verwerkt worden in een speciale gids voor de praktijk. Hiervoor wordt data verzameld over de inzet en het karakter van paarden in de praktijk, dit wordt ondersteund met beeldmateriaal dat als trainingsmateriaal kan dienen voor de opleidingen tot paardentherapeut en -coach. Heel vernieuwend in het project is dat ook wordt onderzocht of het mogelijk is om paarden te trainen om met symbolen te communiceren en daarmee zelf aan te geven of ze toe zijn aan een nieuwe les of sessie. Afgelopen week is de startbijeenkomst geweest waarin alle betrokken partijen hun enthousiasme en daadkracht uitspraken voor de komende twee jaar.

Onderzoek coaching en therapie paarden