Toegepaste Biologie student Terra Ritburg stagiaire bij het lectoraat Human Animal Interactions van Aeres Hogeschool Dronten

Voor mijn stage in het derde studiejaar zocht ik iets wat te maken heeft met honden of paarden. Mijn stagecoördinator wees mij op het onderzoek van lector Human Animal Interactions Kathalijne Visser. Na een kennismakingsgesprek was ik gelijk enthousiast. Gedurende mijn stageperiode van 20 weken help ik mee bij het onderzoek van het welzijn van zowel paarden als honden in coaching- en therapiesessies.

Doel van het onderzoek bij de paarden is om te achterhalen wat de effecten zijn op het welzijn van paarden die ingezet worden voor coaching- of therapiesessies. Dit wordt vertaald naar materiaal wat door het werkveld toegepast kan worden. Hoe kan bijvoorbeeld de coach rekening houden met welzijn van het paard tijdens een therapiesessie? De veldstudie heeft al plaatsgevonden en de data is verzameld. Wij maken nu trainingsmateriaal over het herkennen van gedrag bij paarden en zetten een e-learning op. Hiervoor maken we video’s en een gids voor ‘goede praktijken’.

Bij de honden vindt een gelijksoortige onderzoek plaats als bij paarden. De veldstudie bij honden moet echter nog starten. De deelnemers aan deze veldstudie moet gedragingen van de hond bijhouden in een app. Om ervoor te zorgen dat iedereen hetzelfde beeld heeft bij de gedragingen, ontwikkelden we een training met daarbij een toets. Samen met een andere stagiaire heb ik beeldmateriaal uitgezocht, opnames gemaakt van gedragingen, etc.

Voor mijn studie Toegepaste Biologie moet ik een onderzoeksverslag inleveren. Mijn onderzoek richt zich op wat de invloed is van verschillende aspecten van paarden (geslacht, leeftijd, ras, schofthoogte en vachtkleur) op het gedrag van paarden tijdens een coachsessie. Hiervoor gebruik ik de bestaande data van het project waar ik nu aan deelneem en maak mijn eigen analyse. Zo kan ik mooi twee zaken combineren! De stage bevalt mij erg goed. Je wordt als student overal bij betrokken, bent eigenlijk een collega! Naast het ondersteunen tijdens het onderzoek mag ik ook mee naar congressen die met dit thema te maken hebben. Zo kon ik onlangs mee naar een paardenwelzijnsdag van de KNHS. Dit was erg leerzaam!