Onderzoek Aeres Hogeschool Dronten lectoraat Omgevingsinclusief ondernemen

De boer(in) en de boerderij: ze maken het voedsel dat we dagelijks nodig hebben. De boer is dus dichtbij en toch lijkt de afstand soms zo ontzettend groot. De meningen over wat de boer moet doen buitelen over elkaar heen, de een nog stelliger dan de andere. En de uitdagingen zijn ook groot. Want het gaat niet alleen om voedsel, het gaat ook over landschap, over natuur, over water, over buren, over gezondheid.

En dan heb je als boer de uitdaging om jouw eigen route vinden, hoe breng je dit op jouw bedrijf bij elkaar? Want wat men ook zegt over 'de boeren', jij bent als boer degene die met de familie op de boerderij de keuzes maakt en ook moet maken. Hoe wil je boer zijn? Maar ook: hoe kun je boer zijn? Wat past bij jou, bij het bedrijf, bij de omgeving en bij de markt?

Meerwaarde

Die tocht gaat langs heel diverse paden en de uitkomsten zijn dan ook heel verschillend. In die tocht wil dit lectoraat actief meebouwen. Voor de studenten, voor de boeren, voor ons allemaal. Want een mooi en vitaal platteland heeft boeren nodig! Boeren die als ondernemer producten en diensten maken die van waarde zijn voor de burger en maatschappij, figuurlijke en ook letterlijke waarde. Klik hier voor meer achtergrond over de visie van het lectoraat. 

Verbinding boer en burger - stad en platteland

Om meerwaarde te creëren is het cruciaal om de wereld om je heen goed te kennen. Het lectoraat is daarom blij om samen te werken met De Nieuwe Boerenfamilie, een initiatief van The Food Hub. Studenten van de hogeschool doen hieraan mee via het studentennetwerk Grensverleggend boeren, samen de grenzen verleggen van netwerken en mogelijkheden, op weg naar landbouw met meerwaarde.

De gouden tijd van landbouw is niet geweest - de gouden tijd voor de ondernemer in de landbouw met meerwaarde gaat komen!