Onderzoek Aeres Hogeschool Dronten lectoraat Omgevingsinclusief ondernemen

Bouwen aan de Boerendiversiteit, dat is het doel voor het lectoraat. Een krachtig platteland draait op een diversiteit in focus en verdienmodellen van de boerenbedrijven. Bedrijven waar ondernemers hun persoonlijke kwaliteiten en hun vakmanschap tot waarde weten te brengen.

De Nederlandse landbouw is groot geworden door heel effectief veel voedsel van hoge kwaliteit voor een lage prijs te maken. De schaalvergroting gaat door, er zijn steeds minder bedrijven nodig die gericht zijn op hoge producties. Dat betekent ook dat er ruimte is om te richten op meerwaarde van het boerenbedrijf voor de omgeving. En denk dan breed: voor mens en natuur en landschap. Want boeren hebben veel te bieden aan meerwaarde voor de hele maatschappij. Met de honderden studenten bij onze hogeschool en een breed netwerk aan organisaties werken we aan boerendiversiteit. Naar bedrijven die die passen bij de ondernemer en de omgeving. De uitdagingen zijn groot en boeren hebben oplossingen. Want het gaat niet alleen om voedsel, het gaat ook over landschap, over natuur, over water, over buren, over gezondheid.

Je eigen route naar meerwaarde

De uitdaging is groot om als boer de eigen route te vinden, hoe breng je dit op jouw bedrijf bij elkaar? Want wat men ook zegt over 'de boeren', jij bent als boer degene die met de familie op de boerderij de keuzes maakt en ook moet maken. Hoe wil je boer zijn? Maar ook: hoe kun je boer zijn? Wat past bij jou, bij het bedrijf, bij de omgeving en bij de markt?

Die tocht gaat langs heel diverse paden en heeft veel verschillende uitkomsten. Het lectoraat bouwt mee aan de mogelijkheden om ruimte te zien en om ruimte te krijgen. Voor de studenten, voor de boeren, voor ons allemaal. Want een mooi en vitaal platteland heeft boeren nodig die als ondernemer producten en diensten maken die van waarde zijn. Van waarde voor de burger en maatschappij en voor natuur en landschap. Dat is landbouw die meervoudig voedt, klik hier voor een artikel met de visie achter het lectoraat.

Het lectoraat werkt aan bedrijfsovername als basis voor krachtige bedrijven, aan de relatie van het bedrijf met natuur en landschap en aan de verbinding tussen boer en burger. Om meerwaarde concreet zichtbaar te maken bouwen we aan de BoerenDonut op basis van het donut model van Kate Raworth.

Grensverleggend boeren

Om meerwaarde te creëren is het cruciaal om de wereld om je heen goed te kennen. Het lectoraat is daarom blij om samen te werken met De Nieuwe Boerenfamilie, een initiatief van The Food Hub. Studenten van de hogeschool doen hieraan mee via het studentennetwerk Grensverleggend Boeren, samen de grenzen verleggen van netwerken en mogelijkheden, op weg naar landbouw met meerwaarde.

De gouden tijd van landbouw is niet geweest - de gouden tijd voor de ondernemer in de landbouw met meerwaarde gaat komen!

Projecten en producten

Onderzoekers