Ron methorst nieuw

Functie: Lector Omgevingsinclusief Ondernemen
Lectoraat: Omgevingsinclusief Ondernemen
Emailr.methorst@aeres.nl
Mobiel: 06 3622 6637
Social:
XLinkedIn

Over Ron Methorst

Methorst kwam via zijn studie Dierlijke productiesystemen in Wageningen terecht bij het adviseurschap voor mest- en milieuvergunningen en vervolgens voor biologische pluimveehouders. Na een jaar in Bosnië sloot Methorst in 2007 aan bij Aeres Hogeschool in Dronten. Het promotieonderzoek van Methorst (2011-2016) richt zich op de wisselwerking tussen het agrarisch bedrijf en de omgeving. De context van de ondernemer wordt complexer. En de route die agrarisch Nederland deed groeien creëert nu ook nieuwe uitdagingen. De ‘speelruimte’ voor een agrarisch ondernemer verandert en ondernemers gaan daar verschillend mee om. Het beter begrijpen hoe ondernemers hun speelruimte zien én hun strategie bepalen is belangrijk, zowel voor het onderwijs als in de praktijk. 

Boerenkleinzoon, geïnteresseerd in boerderijontwikkeling en de verschillen tussen boeren in die ontwikkeling. Met een stevige basis in de hele breedte van veehouderij als adviseur bedrijfsontwikkeling voor boeren in alle sectoren. Mijn focus ligt op de verbinding van de boerderij met de omgeving, zowel fysiek als sociaal. Fysiek in natuur en landschap en sociaal met de samenleving. Zowel dichtbij met de buren als de bredere maatschappelijke omgeving. Boeren kunnen heel veel waarde toevoegen aan hun omgeving, en dan gaat het om ruimte zien en ruimte krijgen. Zie je de mogelijkheden en krijg je de mogelijkheden? Vanuit het lectoraat bouwen we mee aan een toekomst waar boeren die meerwaarde kunnen leveren. De basis is en blijft goed, gezond en betaalbaar voedsel. En boven op die basis zijn er veel manieren om meerwaarde concreet te maken in de eigen omgeving. Bouwen aan #Boerendiversiteit

Projecten

  • Analyse Effect Instrumenten Pachtbeleid Kampereiland
  • Essay Jonge Boeren en Feeding the City
  • Kwaliteitsteam Agro&Food Overijssel
  • Promotieonderzoek Farmers’ perception of opportunities for farm development