Natuurboeren_Kievitsbloem_1900x600

Natuurboeren

Kennis en vakmanschap om te boeren met en in de natuur

Boeren beheren veel gronden van natuurorganisaties en zij zijn dan ook belangrijk in het versterken van de natuurwaarde van deze gronden. Natuurgericht werken vraagt om specifieke kennis en inzichten. Daarom is in samenwerking met meerdere partijen een pakket cursussen ontwikkeld waar kennis over natuurbeheer wordt gekoppeld aan de boerenpraktijk. Deze cursussen worden aangeboden door HAS Hogeschool en Aeres Hogeschool in samenwerking met Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Vanaf 2021 is voor pachters van natuurgronden aantoonbare vakbekwaamheid in natuurbeheer gewenst.

Op weg naar een natuurinclusieve landbouw is er nog veel te ontwikkelen in de methodes en technieken op het landbouwbedrijf. Ook hier start de ontwikkeling met kennis over de principes achter biodiversiteit. Kennis die in deze cursussen praktijkgericht aangeboden wordt.

Opbouw van de cursussen

De cursussen zijn als volgt opgebouwd:

  • Inleiding beheer natuurgrasland - kennismaking met natuurlijk graslandbeheer (sluit aan bij de basis vakbekwaamheid van Staatsbosbeheer)
  • Niveau 1: voor ondernemers met natuurgrond als deel van hun bedrijf (sluit aan bij de basis vakbekwaamheid van Natuurmonumenten)
  • Niveau 2: voor ondernemers waar natuurgrond een groot deel van het bedrijf omvat
  • Niveau 3: voor ondernemers die een eigen ondernemingsplan natuur als basis ontwikkelen

Meer informatie over de cursussen vindt u verderop op deze pagina.

Niveau 1, 2 en 3 sluiten inhoudelijk op elkaar aan. De deelnemer maakt opdrachten en legt een toets af. Per niveau wordt er bij goed resultaat een certificaat uitgereikt. De cursus Inleiding beheer natuurgrasland heeft geen opdrachten of toets. Na afronding wordt een bewijs van deelname uitgereikt. Deze cursus geeft geen vrijstelling voor (een deel van) de cursus Niveau 1.

Actueel voor 2019

Voor provincie Overijssel zijn er 2 cursussen ontwikkeld, de provincie draagt 50% bij aan de deelnemersbijdrage. Het betreft een cursus van 6 dagen en een cursus van 9 dagen. In onderstaande lijst zijn deze cursussen herkenbaar doordat ‘Overijssel’ genoemd wordt in de naam. 

Inleiding beheer natuurgrasland

Natuurboeren_Kievitsbloem2_1900x600

Duur: 3 lesdagen

Deze cursus is bedoeld voor pachters die beheer op natuurgrasland uitvoeren en kennis willen maken met natuurlijk graslandbeheer. De cursus voldoet aan de basis gewenste vakbekwaamheid voor pachters van Staatsbosbeheer. 

Meer informatie en aanmelden

Overijssel - Inleiding natuurbeheer en ondernemerschap

Natuurboeren_Grasland_1900x600

Duur: 6 lesdagen

Deze cursus omvat de cursus inleiding beheer natuurgrasland met een uitbreiding in kennis over natuurvlees en verdienmodellen met natuurbeheer. Deze cursus voldoet aan de basis gewenste vakbekwaamheid voor pachters van Staatsbosbeheer.

Meer informatie en aanmelden

Natuurondernemer niveau 1

Brandganzen

Duur: 8 lesdagen

Bedoeld voor ondernemers waar gronden in natuurgebieden onderdeel zijn van de bedrijfsopzet, maar niet de hoofdmoot van het bedrijf vormt. Deze cursus voldoet aan de basis gewenste vakbekwaamheid voor pachters van Natuurmonumenten.

Meer informatie en aanmelden

Overijssel - Natuurondernemer en verdienmodellen (niveau 1)

Natuurboeren_Muggenbeet2_1900x600

Duur: 9 lesdagen

Bedoeld voor ondernemers waar gronden in natuurgebieden onderdeel zijn van de bedrijfsopzet. De inhoud omvat niveau 1 uitgebreid met kennis over natuurvlees en verdienmodellen met natuurbeheer. Deze cursus voldoet aan de basis gewenste vakbekwaamheid voor pachters van Natuurmonumenten.

Meer informatie en aanmelden

Natuurondernemer niveau 2

Natuurboeren_Dwarsgracht_1900x600

Duur: 8 lesdagen

Bedoeld voor ondernemers van wie een groot deel van het bedrijf bestaat uit natuurgronden en die een grote mate van zelfstandigheid hebben bij het uitvoeren van het beheer en de monitoring.

Meer informatie en aanmelden

Natuurondernemer niveau 3

Schotse Hooglanders

Duur: 8 lesdagen

Bedoeld voor ondernemers van natuurbeheer als kern van hun bedrijf ontwikkelen, in de cursus maakt de ondernemer het eigen ondernemingsplan.

Meer informatie over deze cursus volgt.

Teelt van graan in natuurgebieden

Duur: 1 lesdag

Bedoeld voor agrarisch ondernemers of terreinbeheerders die aan de slag willen met graanteelt op akkers. Tijdens de module ‘teelt van graan in natuurgebieden’ worden de ins en outs van de teelt van granen in natuurgebieden besproken en kunt u uw kennis van akkerflora en –fauna vergroten.

Meer informatie en aanmelden

Landbouw voor boswachters

Landbouw boswachter

Duur: 2 lesdagen

Bedoeld voor natuurbeheerders en agrarisch ondernemers die natuurgrond (ver)pachten. Deze module biedt terreinbeheerders een kijkje in de keuken van de boer, waardoor het makkelijker wordt om met oog voor het veehouderijbedrijf samen op te trekken bij het beheer van natuurgrond.

Meer informatie en aanmelden

Opzet lesdagen en locatie

De cursusdagen zijn van 9.30 – 16.00 uur. De locatie is bij Aeres Hogeschool Dronten of bij HAS Hogeschool in Den Bosch. In samenwerking met een collectief kunnen de cursussen ook op locatie worden aangeboden.

Voor meer informatie over de cursussen en uw vragen kunt u contact opnemen met Natuurboeren:
Email: natuurboeren.hogeschool@aeres.nl
Telefoon: 088-0206000