Natuurboeren kievitsbloem

Natuurboeren

Tot en met 1 februari alle lessen geannuleerd

Tot en met 1 februari 2021 zijn alle lessen van de cursussen Natuurbeheer geannuleerd in verband met de COVID-19 ontwikkelingen en de hieraan gekoppelde maatregelen. Deelnemers van de betreffende cursussen worden door ons persoonlijk op de hoogte gehouden.

Kennis en vakmanschap om te boeren met en in de natuur

Boeren beheren veel gronden van natuurorganisaties en zij zijn dan ook belangrijk in het versterken van de natuurwaarde van deze gronden. Natuurgericht werken vraagt om specifieke kennis en inzichten. Daarom is in samenwerking met meerdere partijen een pakket cursussen ontwikkeld waar kennis over natuurbeheer wordt gekoppeld aan de boerenpraktijk. Deze cursussen worden aangeboden door HAS Hogeschool en Aeres Hogeschool in samenwerking met Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Vanaf 2021 is voor pachters van natuurgronden aantoonbare vakbekwaamheid in natuurbeheer gewenst.

Op weg naar een natuurinclusieve landbouw is er nog veel te ontwikkelen in de methodes en technieken op het landbouwbedrijf. Ook hier start de ontwikkeling met kennis over de principes achter biodiversiteit. Kennis die in deze cursussen praktijkgericht aangeboden wordt.

Opbouw van de cursussen

De cursussen zijn als volgt opgebouwd:

  • Inleiding beheer natuurgrasland - kennismaking met natuurlijk graslandbeheer (sluit aan bij de basis vakbekwaamheid van Staatsbosbeheer)
  • Niveau 1: voor ondernemers met natuurgrond als deel van hun bedrijf (sluit aan bij de basis vakbekwaamheid van Natuurmonumenten)
  • Niveau 2: voor ondernemers waar natuurgrond een groot deel van het bedrijf omvat
  • Niveau 3: voor ondernemers die een eigen ondernemingsplan natuur als basis ontwikkelen

Meer informatie over de cursussen vindt u verderop op deze pagina.

Niveau 1, 2 en 3 sluiten inhoudelijk op elkaar aan. De deelnemer maakt opdrachten en legt een toets af. Per niveau wordt er bij goed resultaat een certificaat uitgereikt. De cursus Inleiding beheer natuurgrasland heeft geen opdrachten of toets. Na afronding wordt een bewijs van deelname uitgereikt. Deze cursus geeft geen vrijstelling voor (een deel van) de cursus Niveau 1.

Inleiding beheer natuurgrasland

Natuurboeren kievitsbloemen

Duur: 3 lesdagen

De cursus Inleiding beheer natuurgrasland is bedoeld voor pachters die beheer op natuurgrasland uitvoeren en kennis willen maken met natuurlijk graslandbeheer. De cursus voldoet aan de basis gewenste vakbekwaamheid voor pachters van Staatsbosbeheer. 

Natuurondernemer niveau 1

Natuurboeren Brandganzen

Duur: 8 lesdagen

Bedoeld voor ondernemers waar gronden in natuurgebieden onderdeel zijn van de bedrijfsopzet, maar niet de hoofdmoot van het bedrijf vormt. Deze cursus voldoet aan de basis gewenste vakbekwaamheid voor pachters van Natuurmonumenten.

Natuurondernemer niveau 2

Natuurboeren dwarsgracht

Duur: 8 lesdagen

De cursus Natuurondernemer niveau 2 is bedoeld voor ondernemers van wie een groot deel van het bedrijf bestaat uit natuurgronden en die een grote mate van zelfstandigheid hebben bij het uitvoeren van het beheer en de monitoring.

Natuurondernemer niveau 3

Natuurboeren Schotse hooglanders

Duur: 8 lesdagen

De cursus Natuurondernemer niveau 3 is bedoeld voor ondernemers van natuurbeheer als kern van hun bedrijf ontwikkelen, in de cursus maakt de ondernemer het eigen ondernemingsplan.

Landbouw voor boswachters

Landbouw boswachter

Duur: 2 lesdagen

Voor agrarisch ondernemers en natuurbeheerders die natuurgrond (ver)pachten. Deze module biedt een kijkje in de keuken van de boer, waardoor het makkelijker wordt om bij het beheer van natuurgrond samen op te trekken.

Opzet lesdagen en locatie

De cursusdagen zijn van 9.30 – 16.00 uur. De cursus kan worden gegeven in de regio, bij Aeres Hogeschool of bij HAS Hogeschool in Den Bosch.

Voor meer informatie over de cursussen en uw vragen kunt u contact opnemen met Natuurboeren:

  • Email: natuurboeren.hogeschool@aeres.nl
  • Telefoon: 088-0205472 (bereikbaar om maandag t/m donderdag van 08.00 - 16.30 uur) 
    In verband met de herfstvakantie zijn wij van 9 t/m 18 oktober niet telefonisch bereikbaar.