Natuurboeren kievitsbloem

Natuurboeren

Kennis en vakmanschap om te boeren met en in de natuur

Boeren beheren veel gronden van natuurorganisaties en zij zijn dan ook belangrijk in het versterken van de natuurwaarde van deze gronden. Natuurgericht werken vraagt om specifieke kennis en inzichten. Daarom is in samenwerking met meerdere partijen een pakket cursussen ontwikkeld waar kennis over natuurbeheer wordt gekoppeld aan de boerenpraktijk. Deze cursussen worden aangeboden door HAS Green Academy en Aeres Hogeschool in samenwerking met Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

Bericht van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten voor hun pachters:

Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten hebben u afgelopen jaar geïnformeerd over de kenniseis die zij stellen ten aanzien van het beheer van natuurgraslanden. De kenniseis is opgesteld om na 1 januari 2022 in aanmerking te kunnen komen voor het gebruik van natuurgraslanden. Met het volgen van een van opleidingen Natuurbeheer en ondernemerschap (inleiding natuurlijk graslandbeheer of natuurbeheer en ondernemerschap niveau 1) voldoet u aan deze kenniseis.

De eis om de opleiding per 1 januari 2022 gevolgd te hebben, verandert dan ook in de eis dat u zich voor 1 januari 2022 hebt ingeschreven om de cursus te gaan volgen.
Het is wel van groot belang dat u zich zo snel mogelijk inschrijft voor de cursus en daarbij uw adresgegevens achterlaat zodat u te zijner tijd gebruik kunt maken van een lokaal georganiseerde cursus. Dit om te voorkomen dat u de mogelijkheid van een lokaal aangeboden cursus mist en op een later moment misschien verder van huis een cursus moet gaan volgen. Het bewijs van inschrijving (dat u automatisch ontvangt) bewaard u zelf en kan gebruikt worden om aan te tonen dat u aan de inschrijfplicht heeft voldaan.
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met uw plaatselijke contactpersoon van Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten.

Op weg naar een natuurinclusieve landbouw is er nog veel te ontwikkelen in de methodes en technieken op het landbouwbedrijf. Ook hier start de ontwikkeling met kennis over de principes achter biodiversiteit. Kennis die in deze cursussen praktijkgericht aangeboden wordt.

Opbouw van de cursussen

De cursussen zijn als volgt opgebouwd:

  • Inleiding beheer natuurgrasland - kennismaking met natuurlijk graslandbeheer
  • Niveau 1: voor ondernemers met natuurgrond als deel van hun bedrijf
  • Niveau 2: voor ondernemers waar natuurgrond een groot deel van het bedrijf omvat
  • Niveau 3: voor ondernemers die een eigen ondernemingsplan natuur als basis ontwikkelen

Meer informatie over de cursussen vindt u verderop op deze pagina.

Niveau 1, 2 en 3 sluiten inhoudelijk op elkaar aan. De deelnemer maakt opdrachten en legt een toets af. Per niveau wordt er bij goed resultaat een certificaat uitgereikt. De cursus Inleiding beheer natuurgrasland heeft geen opdrachten of toets. Na afronding wordt een bewijs van deelname uitgereikt. Deze cursus geeft geen vrijstelling voor (een deel van) de cursus Niveau 1.

Inleiding beheer natuurgrasland

Natuurboeren kievitsbloemen

Duur: 3 lesdagen

De cursus Inleiding beheer natuurgrasland is bedoeld voor pachters die beheer op natuurgrasland uitvoeren en kennis willen maken met natuurlijk graslandbeheer. 

Natuurondernemer niveau 1

Natuurboeren Brandganzen

Duur: 8 lesdagen

Bedoeld voor ondernemers waar gronden in natuurgebieden onderdeel zijn van de bedrijfsopzet, maar niet de hoofdmoot van het bedrijf vormt.

Natuurondernemer niveau 2

Natuurboeren dwarsgracht

Duur: 8 lesdagen

De cursus Natuurondernemer niveau 2 is bedoeld voor ondernemers van wie een groot deel van het bedrijf bestaat uit natuurgronden en die een grote mate van zelfstandigheid hebben bij het uitvoeren van het beheer en de monitoring.

Natuurondernemer niveau 3

Natuurboeren Schotse hooglanders

Duur: 7 lesdagen

De cursus Natuurondernemer niveau 3 is bedoeld voor ondernemers van natuurbeheer als kern van hun bedrijf ontwikkelen, in de cursus maakt de ondernemer het eigen ondernemingsplan.

Landbouw voor boswachters

Landbouw boswachter

Duur: 2 lesdagen

Voor agrarisch ondernemers en natuurbeheerders die natuurgrond (ver)pachten. Deze module biedt een kijkje in de keuken van de boer, waardoor het makkelijker wordt om bij het beheer van natuurgrond samen op te trekken.

Opzet lesdagen en locatie

De cursusdagen zijn van 9.30 – 16.00 uur. De cursus kan worden gegeven in de regio, bij Aeres Hogeschool of bij HAS Green Academy in Den Bosch.

Voor meer informatie over de cursussen en uw vragen kunt u contact opnemen met Natuurboeren:

  • Email: natuurboeren.hogeschool@aeres.nl
  • Telefoon: 06-34073631 (bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.30-12.00 uur en 13.00-16.00 uur - in verband met drukte op andere afdelingen kan de bereikbaarheid soms afwijken)