Natuurboeren Brandganzen

Natuurondernemer (niveau 1)

Locatie
Dronten
Locatie
Op locatie
Niveau
Cursus of leergang
Duur
Meerdere dagen

De cursus Natuurondernemer op niveau 1 bestaat uit 8 dagen. Deze cursus bereidt goed voor op de vakbekwaamheid in natuurbeheer zoals door Natuurmonumenten gevraagd van pachters van natuurgronden. De cursus richt zich op ondernemers die natuurgronden in beheer hebben en/of die zich meer willen verdiepen in natuurbeheer. De gronden zijn onderdeel van de bedrijfsopzet, maar vormen niet de hoofdmoot. De ondernemer voert het natuurbeheer uit en doet dit, indien van toepassing, in overleg met de grondeigenaar. De grondeigenaar blijft verantwoordelijk voor beheer, monitoring, subsidieaanvragen, communicatie, natuurherstel etc.

Praktische informatie en aanmelden

  • Datum en tijd: 8 dagen, start gedurende hele jaar bij voldoende aanmeldingen.
  • Locatie: Aeres Hogeschool Dronten of HAS Hogeschool in Den Bosch. In samenwerking met een collectief kan deze cursus ook op locatie worden aangeboden.
  • Kosten:  € 1.120 (excl. btw).
  • Groepsgrootte: minimaal 16, maximaal 25

Inhoud

Na afloop ken je de belangrijkste factoren voor het bereiken van natuurdoelen op graslanden (zoals maaien en beweiden, bodem- en waterbeheer) en ken je de meest voorkomende planten- en diersoorten op natuurgraslanden. Bij de cursus horen meerdere excursies, thuiswerkopdrachten en een soortentoets.

Na deze cursus is het nog mogelijk om door te gaan voor het certificaat ‘natuurondernemer’. Daarvoor zijn niveau 2 en 3 nog vereist. Dit wordt afgesloten met een mondeling examen. Hier zie je een volledig cursusoverzicht.

Natuurboeren

Deze cursus is een onderdeel van een pakket cursussen. Vanaf 2021 is voor pachters van alle natuurgronden met een door de provincie vastgesteld natuurdoel aantoonbare vakbekwaamheid in natuurbeheer verplicht. Deze cursussen bieden de benodigde kennis om vakbekwaamheid aan te tonen.