Natuurboeren Brandganzen

Natuurondernemer (niveau 1)

De cursus Natuurondernemer op niveau 1 bestaat uit 8 dagen. Deze cursus bereidt goed voor op de vakbekwaamheid in natuurbeheer zoals door Natuurmonumenten gevraagd van pachters van natuurgronden. De cursus richt zich op ondernemers die natuurgronden in beheer hebben en/of die zich meer willen verdiepen in natuurbeheer. De gronden zijn onderdeel van de bedrijfsopzet, maar vormen niet de hoofdmoot. De ondernemer voert het natuurbeheer uit en doet dit, indien van toepassing, in overleg met de grondeigenaar. De grondeigenaar blijft verantwoordelijk voor beheer, monitoring, subsidieaanvragen, communicatie, natuurherstel etc.

Tot en met 13 november alle lessen geannuleerd

Tot en met 13 november 2020 zijn alle lessen van de cursussen Natuurbeheer geannuleerd in verband met de COVID-19 ontwikkelingen en de hieraan gekoppelde maatregelen. Deelnemers van de betreffende cursussen worden door ons persoonlijk op de hoogte gehouden.

Praktische informatie en aanmelden

 • Datum en tijd: 8 dagen, start gedurende hele jaar bij voldoende aanmeldingen.
 • Locatie: Aeres Hogeschool Dronten of HAS Hogeschool in Den Bosch. In samenwerking met een collectief kan deze cursus ook op locatie worden aangeboden.
 • Kosten:  € 1.120 (excl. btw).
 • Groepsgrootte: minimaal 16, maximaal 25
 •  

   M 1

  M 2-1 M 2-2 M 3-1 M 3-2 M 4-1 M 4-2 M 4-3
  Regio Bommelerwaard 20-01-2021 12-02-2021 26-02-2021 12-03-2021 26-03-2021 23-04-2021 21-05-2021 04-06-2021
  Regio Dwingeloo       11-01-2021 01-02-2021 10-05-2021 31-05-2021 24-06-2021
  Regio Meppel 05-03-2021 19-03-2021 16-04-2021 28-05-2021 18-06-2021 27-08-2021 10-09-2021 24-09-2021
  Regio Noord-Holland 12-02-2021 12-03-2021 09-04-2021 30-04-2021 04-06-2021 02-07-2021 03-09-2021 17-09-2021
  Regio Overijssel       25-01-2021 08-02-2021 17-05-2021 17-06-2021 02-07-2021

Inhoud

Na afloop ken je de belangrijkste factoren voor het bereiken van natuurdoelen op graslanden (zoals maaien en beweiden, bodem- en waterbeheer) en ken je de meest voorkomende planten- en diersoorten op natuurgraslanden. Bij de cursus horen meerdere excursies, thuiswerkopdrachten en een soortentoets.

Na deze cursus is het nog mogelijk om door te gaan voor het certificaat ‘natuurondernemer’. Daarvoor zijn niveau 2 en 3 nog vereist. Dit wordt afgesloten met een mondeling examen. Hier zie je een volledig cursusoverzicht.

Natuurboeren

Deze cursus is een onderdeel van een pakket cursussen. Vanaf 2021 is voor pachters van alle natuurgronden met een door de provincie vastgesteld natuurdoel aantoonbare vakbekwaamheid in natuurbeheer verplicht. Deze cursussen bieden de benodigde kennis om vakbekwaamheid aan te tonen.