Natuurboeren Brandganzen

Natuurondernemer (niveau 1)

De cursus Natuurondernemer op niveau 1 bestaat uit 8 dagen. Deze cursus bereidt goed voor op de vakbekwaamheid in natuurbeheer. De cursus richt zich op ondernemers die natuurgronden in beheer hebben en/of die zich meer willen verdiepen in natuurbeheer. De gronden zijn onderdeel van de bedrijfsopzet, maar vormen niet de hoofdmoot. De ondernemer voert het natuurbeheer uit en doet dit, indien van toepassing, in overleg met de grondeigenaar. De grondeigenaar blijft verantwoordelijk voor beheer, monitoring, subsidieaanvragen, communicatie, natuurherstel etc.

Praktische informatie en aanmelden

 • Datum en tijd: 8 dagen, start gedurende hele jaar bij voldoende aanmeldingen.
 • Locatie: Aeres Hogeschool Dronten of HAS Hogeschool in Den Bosch. In samenwerking met een collectief kan deze cursus ook op locatie worden aangeboden.
 • Kosten:  € 1.120 (excl. btw).
 • Groepsgrootte: minimaal 16, maximaal 25
 •  

   M 1

  M 2-1 M 2-2 M 3-1 M 3-2 M 4-1 M 4-2 M 4-3
  Regio Bommelerwaard  21 januari 2022
  4 februari 2022 18 februari 2022 11 maart 2022 25 maart 2022
  13 mei 2022
  27 mei 2022
  17 juni 2022
  Regio Dwingeloo = VOL Reeds plaatsgevonden  Reeds plaatsgevonden  Reeds plaatsgevonden 17 februari 2022 10 maart 2022 21 april 2022 12 mei 2022 9 juni 2022
  Regio Limburg = VOL Reeds plaatsgevonden
  Reeds plaatsgevonden  Reeds plaatsgevonden Reeds plaatsgevonden Reeds plaatsgevonden 10 juni 2022  24 juni 2022 8 juli 2022
  Regio Meppel - data nader te bepalen  


  Regio Noord-Holland - data nader te bepalen    

  Regio Oisterwijk = VOL Reeds plaatsgevonden
   Reeds plaatsgevonden  Reeds plaatsgevonden Reeds plaatsgevonden Reeds plaatsgevonden 19 mei 2022  2 juni 2021  16 juni 2021
  Regio Overijssel = VOL Reeds plaatsgevonden
   Reeds plaatsgevonden  Reeds plaatsgevonden 10 februari 2022 3 maart 2022  14 april 2022     28 april 2022 2 juni 2022

Inhoud

Na afloop ken je de belangrijkste factoren voor het bereiken van natuurdoelen op graslanden (zoals maaien en beweiden, bodem- en waterbeheer) en ken je de meest voorkomende planten- en diersoorten op natuurgraslanden. Bij de cursus horen meerdere excursies, thuiswerkopdrachten en een soortentoets.

Na deze cursus is het nog mogelijk om door te gaan voor het certificaat ‘natuurondernemer’. Daarvoor zijn niveau 2 en 3 nog vereist. Dit wordt afgesloten met een mondeling examen.