Natuurboeren Brandganzen

Natuurondernemer (niveau 1)

Ik zoek
Cursus
Locatie
Dronten
Locatie
Incompany
Locatie
Andere locatie
Duur
Meerdere dagen

De cursus Natuurondernemer op niveau 1 bestaat uit 8 dagen. Deze cursus bereidt goed voor op de vakbekwaamheid in natuurbeheer. De cursus richt zich op ondernemers die natuurgronden in beheer hebben en/of die zich meer willen verdiepen in natuurbeheer. De gronden zijn onderdeel van de bedrijfsopzet, maar vormen niet de hoofdmoot. De ondernemer voert het natuurbeheer uit en doet dit, indien van toepassing, in overleg met de grondeigenaar. De grondeigenaar blijft verantwoordelijk voor beheer, monitoring, subsidieaanvragen, communicatie, natuurherstel etc.

Inhoud

Na afloop ken je de belangrijkste factoren voor het bereiken van natuurdoelen op graslanden (zoals maaien en beweiden, bodem- en waterbeheer) en ken je de meest voorkomende planten- en diersoorten op natuurgraslanden. Bij de cursus horen meerdere excursies, thuiswerkopdrachten en een soortentoets.

Na deze cursus is het nog mogelijk om door te gaan voor het certificaat ‘natuurondernemer’. Daarvoor zijn niveau 2 en 3 nog vereist. Dit wordt afgesloten met een mondeling examen. 

Praktische informatie en aanmelden

 • Datum en tijd: 8 dagen, start gedurende hele jaar bij voldoende aanmeldingen.
 • Locatie: Aeres Hogeschool Dronten of HAS Hogeschool in Den Bosch. In samenwerking met een collectief kan deze cursus ook op locatie worden aangeboden.
 • Kosten:  € 1.195 (excl. btw).
 • Groepsgrootte: minimaal 16, maximaal 25
 • Data:


    M 1  M 2-1 M 2-2 M 3-1 M 3-2 M 4-1  M 4-2 M 4-3
  Regio Zuid-Nederland (locatie HAS Den Bosch)  13-10-2023 27-10-2023 10-11-2023 24-11-2023 08-12-2023 17-05-2024 07-06-2024 21-06-2024
  Regio Veluwe/Midden-Nederland N.t.b.              
  Regio Limburg N.t.b.              
  Regio Groningen 17-11-2023 08-12-2023 12-01-2024 09-02-2024 08-03-2024  24-05-2024
  (vegetatiedag)
   07-06-2024
  (insectendag)
  21-06-2024
  (toets)

                 
De cursus die wordt vereist voor het pachten van grond via Staatsbosbeheer en die wordt genoemd in de voorwaarden van de website pachtgrond.nu, is de Inleiding beheer natuurgrasland, aanmelden voor deze cursus kan via deze pagina.

Vragen? Neem contact op met het secretariaat van Natuurboeren via de button onderaan de pagina of bel naar +31634073631 (dinsdag t/m vrijdag van 8.30 - 12.00 en 13.00 - 16.30 uur).