Landbouw voor boswachters runderen

Landbouw voor boswachters

Wat moet een natuurbeheerder weten over de veehouderij? Met welke wetten en regels, kosten en economische marges heeft een boer die natuurgrond pacht eigenlijk te maken? Boeren moeten aan vele regels voldoen die voortdurend veranderen. Daarnaast moet er simpelweg ook brood op de plank komen. Deze module biedt terreinbeheerders een kijkje in de keuken van de boer, waardoor het makkelijker wordt om met oog voor het veehouderijbedrijf samen op te trekken bij het beheer van natuurgrond.

Tot en met 1 september 2021 alle lessen geannuleerd

Tot en met 1 september 2021 zijn alle lessen van de cursussen Natuurbeheer geannuleerd in verband met de COVID-19 ontwikkelingen en de hieraan gekoppelde maatregelen. Deelnemers van de betreffende cursussen worden door ons persoonlijk op de hoogte gehouden.

Praktische informatie

 • Locatie: Aeres Hogeschool Dronten
 • Kosten: €280,- (excl. btw) (Voor medewerkers van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten worden deze kosten centraal betaald)
 • Groepsgrootte: minimaal 16, maximaal 25 personen 
 • Data:
Boswachters 7 = VOL
Boswachters 8  = VOL
Boswachters 9 data nader te bepalen

Inhoud

Het programma is samengesteld in nauw overleg met Staatsbosbeheer en omvat vooralsnog de volgende onderwerpen: 

 1. Van pachter naar partner, wat kun je dan doen en wat kun je niet vragen?
 2. Ontwikkelingen in de melkveehouderij, kringlooplandbouw, mestbeleid, landbouwpolitiek, toekomstperspectieven en nieuwe ontwikkelingen
 3. Gezondheidsplanning veehouderijbedrijf, dierziekten, medicijngebruik incl. antibiotica en ontworming
 4. Rondgang schoolboerderij, koesignalen, rantsoenen
 5. Belang van kruiden en economische waarde van natuurgras
 6. Economie van veebedrijf
 7. Toeslagrechten en subsidies
 8. Farm walk en graslandbeoordeling