Landbouw voor boswachters runderen

Landbouw voor boswachters

Ik zoek
Cursus
Locatie
Dronten
Duur
Meerdere dagen

Wat moet een natuurbeheerder weten over de veehouderij? Met welke wetten en regels, kosten en economische marges heeft een boer die natuurgrond pacht eigenlijk te maken? Boeren moeten aan vele regels voldoen die voortdurend veranderen. Daarnaast moet er simpelweg ook brood op de plank komen. Deze module biedt terreinbeheerders een kijkje in de keuken van de boer, waardoor het makkelijker wordt om met oog voor het veehouderijbedrijf samen op te trekken bij het beheer van natuurgrond.

Praktische informatie

 • Locatie: Aeres Hogeschool Dronten
 • Kosten: € 320,- (excl. btw) (Voor medewerkers van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten worden deze kosten centraal betaald)
 • Groepsgrootte: minimaal 16, maximaal 25 personen 
 • Data:
  • Boswachters 16
   • vrijdag 10 november 2023
   • vrijdag 24 november 2023
  • Boswachters 17 = VOL
   • dinsdag 9 januari 2024
   • dinsdag 30 januari 2024
  • Boswachters 18 = VOL
   • vrijdag 16 februari 2024
   • vrijdag 8 maart 2024
  • Boswachters 19
   • data nader te bepalen

Inhoud

Het programma is samengesteld in nauw overleg met Staatsbosbeheer en omvat vooralsnog de volgende onderwerpen: 

 1. Van pachter naar partner, wat kun je dan doen en wat kun je niet vragen?
 2. Ontwikkelingen in de melkveehouderij, kringlooplandbouw, mestbeleid, landbouwpolitiek, toekomstperspectieven en nieuwe ontwikkelingen
 3. Gezondheidsplanning veehouderijbedrijf, dierziekten, medicijngebruik incl. antibiotica en ontworming
 4. Rondgang schoolboerderij, koesignalen, rantsoenen
 5. Belang van kruiden en economische waarde van natuurgras
 6. Economie van veebedrijf
 7. Toeslagrechten en subsidies
 8. Farm walk en graslandbeoordeling