Meten is weten

De kwaliteit van oppervlaktewater staat onder druk als gevolg van onder andere klimaatverandering en verstedelijking. Samenwerking tussen kennisinstellingen zal ervoor zorgen dat innovaties geïntroduceerd worden om de aquatische ecologie en biodiversiteit te onderzoeken, modellen te valideren en maatregelen beter efficiënter te maken.

Aeres Hogeschool Almere en kennisinstituut Deltares nemen hierin het voortouw. Ontwikkelde en nog te ontwikkelen innovaties bij Deltares zullen door Aeres Hogeschool Almere met studenten in de praktijk worden ingezet om waterkwaliteit te meten. Het lectoraat zal met overheden zoals gemeentes, waterschappen en provincies en innovatieve bedrijven een inspirerend en lerend netwerk ontwikkelen op het gebied van (stedelijke) waterkwaliteit. Door onderzoek in de praktijk, zoals het inzetten van een drijfvuilverwijderaar, uitgerust met sensoren, op de Floriade of het meten van de waterkwaliteit in de directe omgeving door burgers met te ontwikkelen apps, wordt er niet alleen een beter inzicht in de status van de huidige en toekomstige waterkwaliteit en biodiversiteit verkregen, maar worden burgers ook meer betrokken en kunnen deze meehelpen in het streven naar een optimale waterkwaliteit. Metingen door middel van remote sensing en andere sensoren zullen gekoppeld worden aan waterkwaliteitsmodellen voor betere voorspellingen. Resultaten zullen op diverse manieren en diverse kanalen worden uitgedragen, waarmee het lectoraat ook bijdraagt aan het versterken van de internationale positie van Nederland op het gebied van waterkwaliteitsbeheer.

Wilt u meer weten over het lectoraat Gezond Oppervlaktewater? Dan kunt u contact opnemen met Miguel Dionisio Pires.