miguel dionisio pires

Functie: Lector
LectoraatGezond Oppervlaktewater
Emailm.dionisio@aeres.nl
Social:
LinkedIn

Over Miguel Dionisio Pires

Dr. Miguel Dionisio Pires is een aquatisch ecoloog, afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en gepromoveerd bij het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) op interacties tussen driehoeksmosselen en blauwalgen in het IJsselmeergebied. Na zijn promotie heeft hij als Postdoc gewerkt bij NOAA-GLERL in de Verenigde Staten aan de waterkwaliteit in de Great Lakes. Sinds 2008 werkt hij bij Deltares, waar hij zich vooral bezig houdt met het gebruik van innovaties in meettechnieken om o.a. waterkwaliteitsmodellen mee te verbeteren. Vooral het gebruik van aardobservaties en andere vormen van remote sensing hebben daarbij zijn interesse. Zijn andere grote interesse is het voorspellen van waterkwaliteit. Hij heeft hiervoor o.a. de AlgenRadar ontwikkeld.

Bij Aeres Hogeschool gaat hij zijn onderzoeksinteresses dichter bij de praktijk brengen door zelf meer in situ onderzoek te doen, student onderwerpen op bovenstaande onderwerpen definiëren en burgers voor waterkwaliteit enthousiasmeren.