Buiten

Inauguratie dr. Miguel Dionisio Pires

Date

Dr. Miguel Dionisio Pires startte in 2008 bij Deltares, een onafhankelijk instituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water en ondergrond. Bij Aeres Hogeschool brengt hij zijn onderzoeksinteresse dichter bij de praktijk door binnen zijn vakgebied nauw samen te werken met studenten en wil hij burgers bewust maken van het belang van goed en gezond water. Woensdag 22 maart 2023 wordt hij officieel geïnstalleerd als lector voor Aeres Hogeschool Almere. Maak kennis met Miguel en lees meer over de plannen voor zijn lectoraat.

Als jongen van acht verwonderde hij zich voor het eerst over het leven onder water tijdens de familievakanties aan de Portugese kust. Hij kon nog maar net zwemmen en met zijn duikbril op ontdekte hij de toen voor hem nieuwe wereld en daarmee zijn passie. Hij was elf jaar en erover uit: later wordt hij bioloog. Tijdens zijn studie werd de noodzaak voor gezond water voor mens en natuur steeds duidelijker. Specialisaties volgden, even als zijn eerste werkervaringen en daarmee de kansen die hij zag voor monitoring van waterkwaliteit.

‘De waterkwaliteit in Nederland is al jaren slecht (PBL 2020), er moet iets gebeuren. De biodiversiteit neemt drastisch af, wat grote gevolgen heeft voor het klimaat. Wanneer we enkel gebruik blijven maken van de klassieke meetmethodes zullen we de oplossing niet vinden. Juist door de combinatie met vernieuwde methodes kunnen we samen het verschil maken.’ aldus Dionisio Pires.

Klassieke én moderne monitoring

Al het grond- en oppervlaktewater in Europa moet in 2027 van goede kwaliteit zijn volgens de Europese Kaderrichtlijn Water. Hierdoor kan duurzaam watergebruik worden bevorderd en zo de effecten van droogte en overstromingen worden beperkt.

Dionisio Pires: ‘Er zijn al heel veel middelen in gebruik bij laboratoria en waterschappen om waterkwaliteit en aquatische biodiversiteit in de gaten te houden, denk aan de traditionele middelen als microscopie en netten om beestjes mee te vangen die dan geteld worden. Wij willen juist innovaties de ruimte geven en aantonen dat die meerwaarde hebben bovenop wat er al gebruikt wordt. Let wel: we willen de huidige methoden niet vervangen, wel aanvullen, zodat er een completer beeld ontstaat van wat er nodig is om die waterkwaliteit te optimaliseren.’

AlgenRadar

‘Zo is de AlgenRadar ontstaan, een redelijk simpel statistisch model waarin de aanwezigheid van algen kan worden voorspeld door te rekenen met luchttemperatuur, windsnelheid en zonnestraling. Dat werkt veel sneller en goedkoper dan een 3D -model en het is eenvoudig te gebruiken, ook door burgers. De waterschappen leverden gegevens aan en bij Deltares hebben we het model ontwikkeld. Ik wil deze gaan toepassen op het Weerwater. In 2022 hadden we een project met het KNMI en het NIOO, Veilig Zwemwater geheten, waarin we de zwemwaterkwaliteit op kortere termijn hebben voorspeld.’ 

Studenten aan zet

‘Veel bedrijven en organisaties werken al aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Ik zie dat er nog vaak vanuit een beperkt perspectief onderzoek wordt gedaan. Met een breder en meer geïntegreerd perspectief is de kwaliteit van het onderzoek hoger, zijn de uitkomsten beter en wordt onderzoeksbudget beter en efficiënter besteed.

Door onze volledige aanpak, en bevindingen op het gebied van monitoring, modellering én maatregelen direct terug te brengen in het onderwijs, stomen we een nieuwe generatie klaar voor interventies die echt het verschil kunnen maken voor de waterkwaliteit in Nederland, maar natuurlijk ook daarbuiten.’

Miguel Dionisio Pires

Dr. Miguel Dionisio Pires

Inauguratie dr. Miguel Dionisio Pires

Woensdag 22 maart 2023, vindt de inauguratie van dr. Miguel Dionisio Pires als lector ‘Meten is weten: gezond oppervlaktewater door innovaties in monitoring, modellering en maatregelen’ bij Aeres Hogeschool Almere plaats.