Buiten
  • Duur project: 2 jaar
  • Locatie: Almere
  • Lectoraat: Meten is weten: gezond oppervlaktewater door innovaties in monitoring, modellering en maatregelen

Over het onderzoek

Water is essentieel voor het voortbestaan van mens en natuur. Met het veranderende klimaat komt er meer druk op onze dijken te staan, door vervuiling wordt ons drinkwater bedreigd, staat de biodiversiteit onder druk en krijgen we steeds vaker te maken met perioden van droogte en extreme regenval. Een veranderende wereld vraagt om aanpassingen in het waterbeheer.

Het doel van dit onderzoek is om een visie en roadmap neer te zetten over educatie en bewustwording in de provincie Flevoland rondom water. De roadmap zal aangeven hoe scholieren en studenten vanuit verschillende opleidingen (voortgezet onderwijs, MBO, HBO) kunnen groeien tot water professionals en hoe de desbetreffende opleidingen daarin zullen gaan voorzien.

Aeres Hogeschool staat midden in de samenleving. Een samenleving die complex is, veel uitdagingen kent en ambities heeft. Om aan die samenleving bij te dragen, sluiten wij aan bij de Sustainable Development Goals (SDG’s), ontwikkelingsdoelen die van de wereld in 2030 een betere plek willen maken door aandacht te vragen voor mensenrechten, economische groei, vrede, veiligheid en klimaat. Binnen dit project werken wij aan onderstaande SDG's.

 Sustainable Development Goal nummer 4, KwaliteitsonderwijsSustainable Development Goal nummer 6, Schoon water en sanitairSustainable Development Goal nummer 13, KlimaatactieSustainable Development Goal nummer 15, Leven op het land

Het onderzoek

De kern van het onderzoek is het opstellen van een visie voor het opleiden van de toekomstige water-professionals en het opstellen van de roadmap waarin is vastgelegd welke activiteiten wanneer ondernomen zullen worden om het opleiden van deze nieuwe generatie te bewerkstelligen. Dit doen we samen met Stad&Natuur en IVN (instituut voor natuureducatie en duurzaamheid)

De (verwachte) resultaten

Een visiedocument en een roadmap.

Financiering

Het project is gefinancierd door het programma Duurzaamdoor.

Wat levert het onderzoek op voor de (maatschappelijke) uitdaging die eerder beschreven is?

Het zal leiden tot het opleiden van mensen die voorbereid zijn om de dan heersende water gerelateerde vraagstukken en problematiek aan te pakken. Hoewel we natuurlijk niet weten welke toekomstige waterproblemen er zullen komen, kunnen we wel investeren in het innovatief vermogen van nieuwe generaties, zodat zij straks in staat zijn om, de dan heersende, belangrijke vraagstukken het hoofd te bieden.

Buiten

Samenwerkingspartners

natuur educatie logoLogo stad en natuur Almere