Lectoraat Grasland en Beweiding

In Nederland zijn grasland en melkveehouderij sterk met elkaar verbonden. Het areaal grasland schommelt al jaren tussen de 900.000 en 1 miljoen ha en is daarmee het gewas met het grootste areaal in Nederland. Graslanden vervullen verschillende maatschappelijke functies (die functies worden ook wel ecosysteemdiensten genoemd). Productie van voedsel is een eerste en belangrijke maatschappelijke functie van grasland. Beweiding is ook een belangrijke functie. Maar denk naast productie van een hoge kwaliteit ruwvoer en beweiding ook aan functies zoals biodiversiteit, koolstofopslag in de bodem, vermindering van emissies en een mooi landschap

Hoe kunnen graslanden optimaal beheerd en benut worden om waarde te creëren voor ondernemer én maatschappij? Dit is de vraag waar het praktijkgerichte onderzoek van het lectoraat Grasland en Beweiding zich op richt. We onderzoeken technische en sociaaleconomische aspecten van grasland en beweiding samen met studenten, docenten, veehouders en bedrijfsleven. En we doen dat via 3 sporen:

  • Hoe kan de weidende koe zo optimaal mogelijk ingezet worden om verschillende ecosysteemdiensten vanuit gras te realiseren?
  • Welk handelingsperspectief kunnen we ontwikkelen voor de ondernemer om het graslandmanagement te optimaliseren?
  • Hoe kunnen we de verschillende functies van grasland beter tot waarde brengen?

Verbinding met het onderwijs

  • Sterke verbinding met de minor Veevoeding en Gewas.
  • Organisatie van diverse activiteiten waaronder docentendagen voor het groene onderwijs (mbo en hbo).

Projecten

Enkele voorbeelden van projecten waarbij het lectoraat in de afgelopen jaren betrokken is geweest: