Agnes van den Pol

Dr. Ir. Agnes van den Pol - van Dasselaar MBA

Functie: Lector
Lectoraat: Grasland en Beweiding
Emaila.van.den.pol@aeres.nl
Telefoon: 06 287 547 67
Social: LinkedInX

Over Agnes van den Pol

Agnes van den Pol-van Dasselaar werkt sinds 2015 als lector bij Aeres Hogeschool. Haar onderzoek richt zich op alle aspecten die met grasland en beweiding te maken hebben. Ze is speciaal geïnteresseerd in de verschillende functies die grasland heeft (ecosysteemdiensten), in de mind-set van de veehouder en diens omgeving en in multi-stakeholderprocessen. Ze is gepromoveerd op het onderwerp ‘Methaanemissies uit grasland’ en heeft daarna 20 jaar bij Wageningen University gewerkt. Vanuit Aeres Hogeschool is zij trekker van verschillende nationale en internationale onderzoeksprojecten. In deze projecten doen naast Aeres Hogeschool medewerkers en studenten ook veel andere partijen mee, uit binnen- en buitenland. Ook is Agnes de huidige President van de European Grassland Federation.