Lectoraat responsief Onderwijs

Responsief onderwijs en Kenniscreatie (2006 – 2023)

Het lectoraat onderzocht hoe het onderwijs de studenten en stakeholders kan uitrusten om toekomstige, vaak ill defined, complexe vraagstukken aan te kunnen. Vraagstukken over de transities in het groene domein, zoals het wereldvoedselvraagstuk, andere productiemethoden en grondstoffengebruik, duurzame energie en stikstofproblematiek, vragen om een andere manier van leren in het onderwijs, op het erf en in de kennisketen. Die andere manier van leren ontwikkelt bij studenten en stakeholders een ecologische manier van denken. Het gaat om leren in, met en door de praktijk in de regio in een learning community of knowledge building community door middel van co-creatie.

Collectief leren

Centraal stond het beter inzicht krijgen in het proces van collectief leren en ideeverbetering ofwel kenniscreatie, zowel leerpsychologisch als didactisch, alsook welke (e)tools docenten en studenten het beste ondersteunen in dit proces. Het lectoraat hield zich bezig met de transitie van voornamelijk op individueel leren gericht onderwijs naar ook collectief, transdisciplinair, multi-stakeholder leren in learning communities, living labs, werkateliers, professionele leergemeenschappen et cetera als krachtige onderwijsleeromgevingen in de context van een betere en (natuur)inclusieve samenleving.

Het lectoraat onderzocht ook hoe het proces van samen kennis bouwen en idee(theorie) verbeterend gecentreerd onderwijs en leren plaatsvindt en hoe docenten, facilitators en technologie dit proces het best kunnen ondersteunen. Het liefst in een context waarin school, praktijk en onderzoek met elkaar samenwerken aan authentieke vraagstukken.

De pedagogiek en didactiek van kennis construeren werden gezien als een veelbelovend alternatief voor het individueel leren door kennis reproduceren en werken aan schooltaken. Leren als een sociaal, samen kennis construerend proces dat bijdraagt aan het goede en wijsheid in de samenleving, waarin de betrokkenen voortbouwen op elkaars ideeën en deze overstijgen in de vorm van nieuwe inzichten en verbeterde ideeën.

Onderzoekslijnen

Het lectoraat kent drie onderzoekslijnen:

  • Responsieve leeromgeving
  • Transitiedenken in de agri en food productie en -business
  • Analyseren van co-creatie in het leren

Projecten