Pieter_Seuneke

Functie: Docent / onderzoeker
Lectoraat: Responsief Onderwijs
Email: p.seuneke@aeres.nl
Mobiel: 06 23 85 33 80
Social: LinkedIn

Over Pieter Seuneke

Pieter Seuneke (1982) is sinds 2016 als docent / onderzoeker verbonden aan Aeres Hogeschool Wageningen.

Pieter heeft een dubbelfunctie: hij is kerndocent onderzoek (jaar 1) binnen de Master Leren en Innoveren maar ook onderzoeker binnen het lectoraat ‘Responsief onderwijs’ van lector / OU-hoogleraar Frank de Jong. Als onderzoeker zoekt hij op dit moment door praktijkonderzoek – in het kader van het IMPACT-lectoraatsprogramma, samen met lectoren van de HAO’s Aeres Hogeschool Dronten, HAS Hogeschool, Inholland en Van Hall-Larenstein – naar passend (groen) (beroeps)onderwijs voor transitie in de agro-food sector.

Pieter deed zelf van 2000-2004 Stoas (tuin & landschap), daarna volgde hij de internationale master Management of Agro-Ecological Knowledge and Social Change aan Wageningen University (2005-2007). Na verschillende functies bij onder meer Schuttelaar & Partners en LTO Noord startte hij in 2009 als onderzoeker en promovendus bij de vakgroepen Rural Sociology en Education & Learning Sciences van Wageningen University. Zijn promotieonderzoek richtte zich op het begrijpen van het leerproces waarmee Nederlandse boerengezinnen zich ontwikkelen van productiegerichte naar meer multifunctionele agrarische gezinsbedrijven (2014). Na zijn promotie was hij postdoctoraal onderzoeker op het gebied van ‘co-innovatie’ in de landbouw (de samenwerking van boeren en landbouwonderzoekers) binnen een EU-project vanuit de groepen Knowledge, Technology & Innovation en Farming Systems Ecology van Wageningen University. Ook was hij even programmamanager bij Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA.

Door zijn achtergrond en huidige werkzaamheden denkt en opereert Pieter vanuit een systemisch en interdisciplinair perspectief: hij is expert op het gebied van leer- en innovatieprocessen (op verschillende niveaus), (beroeps)onderwijs in de breedste zin van het woord. Die kennis koppelt hij graag aan zijn ervaringen met en kennis over socio-technische dynamiek in de agrofoodsector.

Projecten

  • Pro-VET: Professional Development of Vocation Education Teachers with European Practises (EU-Erasmus+).
  • Meerjarig onderzoeksproject 'Zij-instromers erbinden aan agrarische bedrijven zonder opvolger en/of verpachters van landbouwgronden'.  In samenwerking met onderzoekers en docenten van Hogeschool Utrecht, Aeres Hogeschool Dronten, LTO Noord e.a.
  • Meerjarig onderzoeksproject 'Het Nieuwe Telen', in samenwerking met onderzoekers en docenten van Aeres Hogeschool Dronten, HAS Hogeschool, Inholland en Van Hall-Larenstein e.a.
  • IMPACT: Transitie in agro-food. Meerjarig lectoraatsprogramma met lectoren van Aeres Hogeschool Dronten, HAS Hogeschool, Inholland en Van Hall-Larenstein.

Publicaties