hbo studie Tuinbouw en akkerbouw tuin en akkerbouw Aeres Hogeschool Dronten

Circulair ondernemen in de Agrifoodsector

In een circulaire economie bestaat er geen afval meer. Circulaire economie betekent ook systemen opnieuw en duurzamer inrichten (minder input van energie, water en nutriënten). Het lectoraat Circulair ondernemen in de Agrifoodsector onderzoekt innovatieve teeltmethoden in de agrarische sector waarvoor veel minder input nodig is. Voorbeelden hiervan zijn verschillende kweeksystemen die het mogelijk maken om op zilt water circulair voedsel te produceren oa. aquaponics en hydroponics. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan aan de teelt van waterlinzen in een bollenbroeierij buiten de periode dat er snijtulpen geteeld worden.

Een andere onderzoekstak binnen het lectoraat is het verwaarden van organische reststromen uit zowel de primair sector als vanuit de levensmiddelenindustrie. De term ‘Agricycling’ is hiervoor in het leven geroepen. Hierbij wordt eerst de focus gelegd op het voorkomen van verspilling, daarna het inzetten van de reststromen voor humane consumptie en tot slot de verwaarding naar feed en naar circulaire meststoffen.

Deze projecten komen samen in het CirKL Business Lab, de proeftuin en experimenteerruimte van het lectoraat. Hier kunnen studenten hun business ideeën verder uitwerken in theorie en in de praktijk.