Project Eendje meer: Duurzame eiwitten uit waterlinzen

Lectoraat: Circulair ondernemen in de Agrifoodsector
Lector: Eric de Bruin
Projectleider: Ayella Spaapen

Hoe kunnen we de groeiende wereldbevolking voorzien van duurzame eiwitten? Veldbonen zijn al bekend als duurzame eiwitbron, maar wat kunnende eiwitrijke waterplanten waterlinzen bieden. Hoe kun je dit product het beste telen en vervolgens verwerken tot een product met de juiste smaak, kleur en textuur? En hoe maak je het aantrekkelijk voor bedrijven en consumenten. In het tweejarige onderzoeksproject ‘Duurzame eiwitten: Eendje meer’ wordt gekeken naar de teelt, verwerking en voedselveiligheid van waterlinzen.

De Nederlandse agri- en foodbusiness moeten flink investeren om te komen tot een duurzame en circulaire sector. De transitie naar stikstof en Co2-neutraliteit betekent dat we op zoek moeten naar alternatieve eiwitbronnen met de daaraan verbonden productie- en verwerkingsmethoden. In de komende vijf tot tien jaar moeten we inzetten op de teelt van typisch Nederlandse eiwitrijke gewassen, innovatie en ontwikkeling van alternatieve eiwitbronnen voor mens en dier, en het verhogen van het aandeel plantaardige consumptie.

Het is een grote uitdaging om de groeiende wereldbevolking te kunnen voorzien van duurzaam eiwit. De productie van waterlinzen (ook wel bekend als eendenkroos) kan hierin een rol spelen, voornamelijk vanwege de hoge nutritionele waarde en een relatief snelle en gemakkelijke kweek.

"Hoe kunnen we eiwit uit waterlinzen duurzaam en op grote schaal produceren en verwerken, zodat waterlinzen een economisch levensvatbare en aantrekkelijke eiwitbron vormen voor toepassing in voedingsmiddelen?"

Centrale vraag in dit onderzoek

Project Eendje meer: Duurzame eiwitten uit waterlinzen

Het doel van dit project is om de waardeketen van waterlinzen, van teelt tot implementatie, te verbeteren. Verschillende ketenonderdelen worden ondersteund om biomassa van kroos optimaal te benutten in voedingsmiddelen.

Het project is een samenwerking tussen diverse hogescholen, experts en het bedrijfsleven; zij hopen de volgende resultaten te behalen:

  • De vraag van de industrie voor eendenkrooseiwit kan behaald worden. Het eendenkrooseiwit voldoet aan wowel de kwalitatieve als kwantitatieve eisen.
  • De optimale bewerkingsmethode wordt ontwikkeld, waardoor zoveel mogelijk eiwit voor voedingsproducten wordt geproduceerd.
  • We hebben kennis over de biologische beschikbaarheid en toegankelijkheid, en verteerbaarheid van krooseiwit.
  • Door een sensorisch en acceptatieonderzoek kunnen we het voedingsproduct vermarkten.
  • De keten past in de transitie naar duurzame landbouw.

Het onderzoek draagt bij aan het oplossen van maatschappelijk relevante vraagstukken binnen het groene domein. Het levert nieuwe kennis op, het levert een bijdrage aan de actualisatie van het onderwijs door studenten en docent-onderzoekers intensief te betrekken en het zorgt voor doorwerking naar de praktijk door nauwe samenwerking met experts van het bedrijfsleven.