Lectoraat Grenspraktijken

Grenspraktijken van opleiders en onderzoekers

Hoe werken opleiders en onderzoekers samen aan praktijkvraagstukken? Wat vraagt dit van hen? En wat levert het op? Het lectoraat Grenspraktijken onderzoekt de contexten waarin onderzoek, educatieve opleidingen en de beroepspraktijk samenkomen. Het uitgangspunt is dat onderzoekend en systematisch werken aan (weerbarstige) praktijkvraagstukken uitgelezen kansen biedt om duurzame verbeteringen in onze educatieve praktijken te realiseren. Zowel opleiders als onderzoekers hebben hiervoor bepaalde ‘boundary crossing’ (grensoverschrijdende) kwaliteiten nodig.

Onderzoekend vermogen

Ten eerste gaat het om het onderzoekend vermogen, oftewel: het in staat zijn om:

 • Met een onderzoekende houding te werken
 • Gebruik te maken van bestaand onderzoek
 • Zelf onderzoek te doen
 • Anderen te ondersteunen bij het ontwikkelen van onderzoekend vermogen

Transdisciplinair vermogen

Daarnaast gaat het om transdisciplinair vermogen: het in staat zijn om over de grenzen van theorie en praktijk heen samen te werken en wederzijds van elkaar te leren. Het gaat hierbij om:

 • Gewoon goed onderzoek doen (valide en betrouwbaar)
 • Interactief samenwerken aan onderzoek 
 • Onderwijs geven over onderzoek

Duurzame ontwikkeling

Boundary crossing is noodzakelijk om binnen ‘de driehoek’ van onderwijs, beroepspraktijk en onderzoek tot transformatief leren te komen en daarmee tot praktijken die daadwerkelijk bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Hierin zit ook de link met wijs(heid) als gemeenschappelijke focus in het onderzoek binnen Aeres Hogeschool Wageningen: het willen begrijpen wat hier ‘wijs’ is, hoe het zich ontwikkelt en hoe je die ontwikkeling kunt ondersteunen. Daar past een zekere hybride professionaliteit bij, die we in dit lectoraat aanduiden met ‘onderzoekend vermogen en transdisciplinair vermogen.

Onderzoekslijnen

Het lectoraat kent vier onderzoekslijnen:

 • Onderzoekend vermogen van werkplekbegeleiders in de bacheloropleidingen
 • Onderzoekend vermogen van leerlingen in vmbo en mbo
 • Onderzoekstool voor teamleren
 • Leren voor duurzame ontwikkeling