Lectoraat Grenspraktijken

Grenspraktijken van opleiders en onderzoekers

Uitgangspunt van het lectoraat is dat onderzoekend werken aan (weerbarstige) praktijkvraagstukken uitgelezen kansen biedt om duurzame verbeteringen in werkpraktijken te realiseren. Dat vraagt echter wel bepaalde kwaliteiten van de betrokkenen. 

Hoe ziet een en ander eruit in educatieve contexten? Bijvoorbeeld: hoe combineren masteropgeleide docenten hun rollen van expert in leren, innovator en onderzoeker? Hoe werken opleiders en onderzoekers samen aan praktijkvraagstukken rond leren en ontwikkelen, bijvoorbeeld in consortia voor praktijkgerichte onderzoek? Welke kwaliteiten zetten ze in? 

Waar we met name naar kijken is onderzoekend en transdisciplinair vermogen. In hoeverre zijn opleiders en onderzoekers in staat om met een onderzoekende houding te werken? Gebruik te maken van bestaand onderzoek? Interactief samen te werken aan goed onderzoek? Anderen te ondersteunen bij het ontwikkelen van onderzoekend en transdisciplinair vermogen?

We veronderstellen dat zowel opleiders als onderzoekers over genoemde kwaliteiten moeten beschikken en daarmee vanuit elkaars perspectief kunnen kijken en handelen. Ze zullen zich daarbij bovendien moeten verhouden tot de stevigheid, praktijkrelevantie en ethiek van het praktijk(gericht)onderzoek. Vermoedelijk zullen ze ook vernieuwende onderzoeksaanpakken moeten inzetten. Zo ontwikkelen opleiders en onderzoekers ‘grenspraktijken’ die (naar we aannemen en toetsen) daadwerkelijk bijdragen aan duurzame ontwikkeling. 

De link met wijs(heid) als gemeenschappelijke focus in het onderzoek binnen Aeres Hogeschool Wageningen zit in het willen begrijpen wat hier ‘wijs’ is, hoe het zich ontwikkelt en hoe je die ontwikkeling kunt ondersteunen. Er is ook een link met Vergroot je Leerkracht als focus van de faculteit. Ontwikkeling van onderzoekend en transdisciplinair vermogen betekent rolontwikkeling van opleider naar onderzoekende opleider naar onderzoeker en omgekeerd, en is een manier om je eigen leerkracht en die van anderen te vergroten.

Werklijnen

Het lectoraat kent vier werklijnen:

  1. Opleiden van leraren en kennismanagers en Professionalisering lerarenopleiders
  2. Onderzoekend vermogen van leerlingen vmbo en mbo
  3. Masteropgeleide docenten in het mbo
  4. Vormgeving en opbrengsten van co-makership in praktijk(gericht)onderzoek