Lectoraat Grenspraktijken

Grenspraktijken van opleiders en onderzoekers

Uitgangspunt van het lectoraat is dat zowel opleiders (leraren, lerarenopleiders, kennismanagers, HRD’ers) als onderzoekers, bepaalde kwaliteiten nodig hebben om succesvol met elkaar samen te werken aan praktijkvraagstukken. Ook professionals die de rollen van opleider en onderzoeker in hun functie combineren (bijvoorbeeld docentonderzoekers, practoren, docenten met een teacher leader profiel), hebben bepaalde kwaliteiten nodig om die combinatie vruchtbaar in te zetten.

Hoe ziet een en ander eruit in educatieve contexten? Bijvoorbeeld: hoe combineren masteropgeleide docenten hun rollen van expert in leren, innovator en onderzoeker? Hoe werken opleiders en onderzoekers samen aan praktijkvraagstukken rond leren en ontwikkelen, bijvoorbeeld in consortia voor praktijkgerichte onderzoek? Welke kwaliteiten zetten ze in? 

Waar we met name naar kijken is onderzoekend en transdisciplinair vermogen. In hoeverre zijn opleiders en onderzoekers in staat om met een onderzoekende houding te werken? Gebruik te maken van bestaand onderzoek? Interactief samen te werken aan goed onderzoek? Anderen te ondersteunen bij het ontwikkelen van onderzoekend en transdisciplinair vermogen?

We veronderstellen dat zowel opleiders als onderzoekers over genoemde kwaliteiten moeten beschikken en daarmee vanuit elkaars perspectief kunnen kijken en handelen. Ze zullen zich daarbij bovendien moeten verhouden tot de stevigheid, praktijkrelevantie en ethiek van het praktijk(gericht)onderzoek. Vermoedelijk zullen ze ook vernieuwende onderzoeksaanpakken moeten inzetten. Zo ontwikkelen opleiders en onderzoekers ‘grenspraktijken’ die (naar we aannemen en toetsen) daadwerkelijk bijdragen aan duurzame ontwikkeling. 

De link met wijs(heid) als gemeenschappelijke focus in het onderzoek binnen Aeres Hogeschool Wageningen zit in het willen begrijpen wat hier ‘wijs’ is, hoe het zich ontwikkelt en hoe je die ontwikkeling kunt ondersteunen. Er is ook een link met Vergroot je Leerkracht als focus van de faculteit. Ontwikkeling van onderzoekend en transdisciplinair vermogen betekent rolontwikkeling van opleider naar onderzoekende opleider naar onderzoeker en omgekeerd, en is een manier om je eigen leerkracht en die van anderen te vergroten.

Werklijnen

Het lectoraat kent vier werklijnen:

  1. Opleiden en professionaliseren van educatieve professionals, bijvoorbeeld via de professionele leergemeenschap (PLG) binnen Aeres Hogeschool Wageningen, rond zelfregulatie van studenten in een flexibel bachelor-curriculum.
  2. Onderzoekend vermogen van leerlingen en studenten. Bijvoorbeeld in het gesubsidieerde project ‘Leren voor duurzaamheid in een regionale context’ ontwikkelen en onderzoeken Aeres Hogeschool Wageningen, Wageningen University & Research, drie vo-scholen en een Aeres mbo-locatie met hun praktijkpartners aanpakken om leren voor duurzaamheid vorm te geven.
  3. Masteropgeleiden en onderzoekend werken in vmbo en mbo. Dit krijgt onder meer vorm in de doorontwikkeling van het landelijk consortium Tools voor Teamleren, en binnen Aeres vmbo en mbo.
  4. Methodologische vraagstukken in praktijk(gericht)onderzoek. Hier gaat het om onderzoek naar onderzoeks- en praktijksamenwerkingen, kwaliteitsdilemma’s die daarbij voorkomen, en vernieuwende methodologieën.

Projecten

Enkele voorbeelden van projecten waarbij het lectoraat in de afgelopen jaren betrokken is geweest:

Onderzoekers