Hanneke Maassen | Aeres Hogeschool Wageningen

Ing. Hanneke Maassen, MEM, Meester in de bloemsierkunst

Functie: Lerarenopleider, docent-onderzoeker, Meester in de bloemsierkunst
Lectoraat: Grenspraktijken van opleiders en onderzoekers
Email: h.maassen@aeres.nl
Social: LinkedIn

Over Hanneke Maassen

De uitspraak van Aristoteles, “het geheel is meer dan de som der delen” is één van mijn levensmotto’s. Mijn loopbaan startte ik in de bloementeelt en de bloemsierkunst. Als teler ben je bezig met groei en ontwikkeling van planten, op die momenten dat de groeiomstandigheden ideaal zijn. Als bloemist arrangeer je vormen en kleuren op een manier waardoor de esthetische waarde van elke afzonderlijke bloem versterkt wordt.

Deze ideeën heb ik meegenomen naar het onderwijs waar ik al ruim 20 jaar werk in verschillende functies waaronder docent theoretische en praktische vakken in het mbo, onderwijsmanager in het mbo en hbo en lerarenopleider en docent “ontwerpen van educatieve leertrajecten” in het hbo.

Sinds september 2019 ben ik verbonden aan het lectoraat Grenspraktijken van opleiders en onderzoekers. Ik doe onderzoek naar de mogelijkheden van Arts-based Research voor het leren van studenten aan lerarenopleidingen. Creativiteit(ontwikkeling) is van één van de 21ste eeuwse vaardigheden. In de lerarenopleiding van AHW komt creativiteit in relatie tot denkvaardigheden aan bod, en in de kennisbasis voor docenten in bijvoorbeeld de studierichtingen bloemsierkunst en consumptief. Daarnaast vragen we onderzoekend vermogen van onze studenten, wat zich onder meer uit in verschillende onderzoeken tijdens en ter afsluiting van de opleiding. De verslaglegging van dit onderzoek is meestal een schriftelijk product. Ik verken of er voldoende mogelijkheden zijn voor studenten om (andersoortige) beroepsproducten te maken waarin creativiteit (meer) een plek kan hebben. In het bijzonder focus ik op de mogelijkheden van (aspecten van) Arts-based Research als onderzoeksbenadering.

Projecten

 • 2010: De uitval aanvallen 
 • 2010-2012: Teamontwikkeling het leren van professionals. Pilot de onderzoekende professional.
 • 2018: Leerbehoeften van praktijkdocenten in het vmbo.
 • 2018: docentuitwisseling met JAMK, Finland. Leren van elkaar en leren met elkaar.
 • 2016+: bijscholing vmbo, in opdracht van SPV
 • 2016+: scholing docenten Integrated Pest Management in opdracht van Bureau Erkenningen
 • 2019+: #durftevragen. Teamontwikkeling aan de hand van vragen van teams in groen profiel in opdracht van SPV
 • 2019-2020: Agrodis, kennisbijeenkomsten Integrated Crop Management
 • 2016+: vaknascholingen voor docenten in het (v)mbo in de groene sector
 • 2016+: Instituutsopleider Zone.college voor opleidingsschool Groen Consortium

 • Projectleider # durf te vragen
 • Projectleider nascholing voor vmbo-docenten, vernieuwend vmbo, profiel groen
 • Projectleider scholing softskills Integrated Crop Management adviseurs Agrodis
 • Projectleider scholing Integrated Pest Management docenten
 • Projectleider vakscholing vmbo en mbo docenten