Arjen Nawijn

Functie: Lerarenopleider, Onderwijskundige
Lectoraat: Grenspraktijken van opleiders en onderzoekers
Email: a.nawijn@aeres.nl
Mobiel: 06-23870966
Social: LinkedIn

Over Arjen Nawijn

Ik ben afgestudeerd als (milieu)bioloog en onderwijskundige. Ik ben mijn carrière begonnen als docent biologie en algemene natuurwetenschappen (ANW) in het voortgezet onderwijs. Vanuit mijn milieukundige en onderwijskundige achtergrond houd ik me zowel binnen de hogeschool als daarbuiten bezig met scholing van docenten op het gebied van ‘leren voor duurzame ontwikkeling’. Mijn onderwijsgevende taken zijn gericht op studieloopbaanbegeleiding en het begeleiden van afstudeeronderzoek in de bachelor opleiding. Daarnaast heb ik taken in de kwaliteitszorg van de hogeschool.

Sinds 2016 ben ik als docent-onderzoeker betrokken bij het lectoraat Grenspraktijken van opleiders en onderzoekers. In mijn verschillende onderzoeksprojecten is er aandacht voor de wijze waarop (masteropgeleide) docenten invulling geven aan het onderzoekend werken aan onderwijsvraagstukken. Vragen die daarbij een rol spelen zijn de mate waarin zij onderzoekend en transdisciplinair vermogen inzetten en wat hen remt dan wel stimuleert in hun onderzoekende en innoverende rol. Met name het emancipatoire perspectief op de rol van docenten bij onderwijsverbetering en onderwijsinnovatie spreekt me aan in dit onderzoek. Doordat docenten betrokken zijn bij ons onderzoek, worden ze zelfbewuster en ontwikkelen ze zich in hun rollen.

Projecten