Weerbare Planten

Het lectoraat houdt zich bezig met weerbaarheid van planten tegen plagen en tegen de gevolgen van klimaatverandering. We doen praktijkgericht onderzoek naar plant – insect interacties, natuurlijke gewasbescherming en weerbaarheid tegen klimaatextremen. Hiermee willen we bijdragen aan oplossingen om planten op een duurzame manier veerkrachtig te maken, met behoud van biodiversiteit.

Insecten kunnen grote schade aanbrengen aan planten. Om planten weerbaar te maken tegen deze insectenplagen kan gebruik worden gemaakt van mechanismen uit de natuur zelf, door bijvoorbeeld verhoging van de natuurlijke plantenafweer, natuurlijke vijanden of nieuwe bio-inspired gewasbeschermingsmiddelen gebaseerd op de plant zelf. In het Nationale WetenschapsAgenda (NWA) project Natural Plant Defense onderzoeken we samen met Leiden Universiteit, Wageningen Universiteit en Groningen Universiteit en het bedrijf Van Iperen een nieuw biopesticide, geïnspireerd op plantenklierharen (trichomen), en het effect daarvan op de plaaginsecten (trips) en andere insecten zoals natuurlijke vijanden en bestuivers. Samen met studenten en docenten van de opleiding Toegepaste Biologie en de vakgroep Plant in Almere voeren we het onderzoek uit. Het lectoraat werkt samen met andere Aeres faculteiten, bedrijven en universiteiten.

Projecten