Gideon Spanjar

Functie: Lector
Lectoraat: Innovatie & Groenstedelijke Ruimte
Email: g.spanjar@aeres.nl
Socials: LinkedIn, X

Over Gideon Spanjar

Gideon is sinds 2020 als lector Innovatie & Groenstedelijke Ruimte verbonden aan Aeres Hogeschool Almere. Om bij woningbouw ook aantrekkelijke en veerkrachtige leefomgevingen te ontwikkelen verricht hij onderzoek naar het verwaarden van de groenstedelijke ruimte. Het lectoraat heeft drie focusgebieden: stedelijke natuurontwikkeling, klimaatadaptatie en biobased wonen. Dit heeft zijn uitwerking gekregen in meerjarige onderzoeksprojecten als Biodiverse Cities (EU-Interreg gefinancierd), Natuurinclusieve Gebiedsontwikkeling en Groenblauwe Stad (beiden gefinancierd door Sia en ministerie van LNV) en Excellente Groene Gezonde Leefomgeving (lokaal gefinancierd).

Naast Aeres-lector is Gideon sinds 2016 als senior projectleider-onderzoeker verbonden aan de faculteit techniek en het Centre of Expertise City Net Zero van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Zo was hij kwartiermaker van de onderzoeksthema’s Inclusieve Gebiedsontwikkeling en Designing Future Cities, werkte hij met de gemeente Amsterdam aan een integrale fysiek-sociale aanpak voor de 32 Ontwikkelbuurten en was hij projectleider van het EU-project Cool Towns. 

Vanuit het HvA-lectoraat Bouwtransformatie verricht Gideon de laatste jaren met een consortium aan architectuur- en stedenbouwbureaus onderzoek naar hoe woningbouw kan leiden tot versterking van wellbeing (zie het boek Neuroarchitectuur). Daarnaast is Gideon betrokken bij Stichting Steenbreek en Praktijk Innovatie Centrum Circulaire Economie (PRICE).

Gideon is gepromoveerd aan de universiteit van Essex op het gebied van Urban Ecosystem Services Assessments (UESA) – governance en inrichting van een gezonde en natuurinclusieve leefomgeving. Sindsdien staat hij (semi)overheden en bedrijven hierin bij. Voorheen in functies als fellow voor Centre for Econics and Ecosystem Management, RvA lid van Staatsbosbeheer en tegenwoordig bij Aeres Hogeschool, de Hogeschool van Amsterdam en in diverse nevenfuncties.