Gideon Spanjar

Functie: Lector
Lectoraat: Innovatie & Groenstedelijke Ruimte
Email: g.spanjar@aeres.nl
Socials: LinkedIn, Twitter

Over Gideon Spanjar

Dr. Gideon Spanjar is sinds 1 oktober 2020 als lector Innovatie & Groenstedelijke Ruimte verbonden aan Aeres Hogeschool Almere. Het Lectoraat houdt zich bezig met het vormgeven van de groenstedelijke ruimte met drie aandachtsgebieden: klimaatadaptatie, biodiversiteit en circulariteit. Gideon is daarnaast parttime als projectleider en senior onderzoeker verbonden aan de lectoraten Bouwtransformatie en Water in en om de Stad van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Als projectleider van het Europese project Cool Towns werkt Gideon aan het klimaatbestendig maken van steden en als projectleider van Sensing Streetscapes hoe eye-tracking technologie ingezet kan worden om ontwerpoplossingen voor binnenstedelijk bouwen met een menselijk maat te testen.

Gideon is gepromoveerd aan de universiteit van Essex op het gebied van Urban Ecosystem Services Assessments (UESA) – governance en inrichting van een gezonde en leefbare leefomgeving. Van 2016 tot de zomer 2020 was hij als kwartiermaker belast met het mede opzetten van het thema Inclusieve Gebiedsontwikkeling voor het HvA Centre of Urban Governance and Social Innovation. Daarnaast werkte hij als senior onderzoeker samen met de gemeente Amsterdam aan integrale aanpak van opgaven en innovatie van participatietrajecten bij de planvorming van de Ontwikkelbuurten.

Op dit moment is Gideon ook als associate fellow werkzaam voor Centre for Econics and Ecosystem Management – een onderzoeksinstituut op het gebied van adaptief management van ecosystemen. Daarnaast is hij lid van de hoofdredactie van Rooilijn – een Nederlands platform voor wetenschap en beleid in de ruimtelijke ordening.