Alette Los | Aeres Hogeschool Wageningen

Functie: Docent-Onderzoeker Groen Breed
Lectoraat: Ecologisch Wijs Insecten & Maatschappij 
Email: a.los@aeres.nl
Social: LinkedIn

Over Alette Los

De liefde voor de natuur en de wens om inspiratie over te brengen, vormen de rode draad in Alettes loopbaan. Na haar studie biologie aan Wageningen Universiteit, met een focus op ecologie en een specialisatie in Natuur- en Milieueducatie, werkte zij bij verschillende organisaties en in het onderwijs, steeds op het grensvlak van natuur en educatie.

Sinds 2018 werkt Alette als docent bij Aeres Hogeschool Wageningen, waar zij – onder andere - lesgeeft in plantenteelt, permacultuur, natuurinclusieve landbouw, veldwerk en didactiek. Zij coördineert de verkorte lerarenopleiding in de groene vakrichting (HPO) en begeleidt projecten met internationale studenten. Alette werkt als lid van de landelijke werkgroep Natuurinclusieve Landbouw in het Onderwijs met collega’s binnen en buiten de hogeschool aan structurele inbedding van agro-ecologische principes in het groene onderwijs, van vmbo tot en met hbo. Daarbij is morele vorming een belangrijk thema: het gaat niet alleen om het overdragen van feitelijke kennis, maar ook om het aanmoedigen van kritisch en breder denken en inzicht in complexe vraagstukken.

Als lid van de kenniskring van het Lectoraat Ecologisch Wijs werkt Alette aan onderzoek naar ontwikkeling van maatschappelijk draagvlak voor biodiversiteitsmaatregelen en natuur en naar de inzet van regionale leernetwerken om meer zicht te krijgen op regeneratieve landbouwpraktijken en op groenblauwe maatregelen die bijdragen aan klimaatadaptatie, biodiversiteit, leefbaarheid en gezondheid.