Koolblad detail

Aeres Hogeschool Dronten is één van de partners in het Interreg project FoodChains 4 EU en draagt met haar kennis bij aan de samenwerking tussen de 5 Europese regio’s. Binnen het project wisselen de regio’s kennis uit en leren van elkaar welk beleid nodig is om innovaties in de regionale voedselketen te stimuleren. Innovaties zijn nodig om de voedselketen duurzamer te maken en om voldoende voedselaanbod te waarborgen voor toekomstige generaties.

Interreg Europe

Over het onderzoek

Leren van elkaar

Uitwisselen van kennis en leren van elkaar staat centraal bij FoodChains 4 EU. Leren tussen de regio’s onderling, maar ook leren van kennisinstellingen en bedrijven in de regio’s. Deze kennis wordt gebruikt om beleid te ontwikkelen dat innovaties in de regionale voedselketen stimuleert. De deelnemers regio’s en kennisinstellingen zijn:

  • Nederland: Provincie Flevoland - Aeres Hogeschool
  • Bulgarije: Euro Perspectives Foundation - University of Food Technologies, Plovdiv
  • Roemenië: Gemeente Maramures (Baia Mare University  is als stakeholder betrokken)
  • Engeland: Gemeente Oldham - Manchester Metropolitan University
  • Italië: Regio Emilia- Romagna - Università Cattolica del S. Cuore

In elke regio zijn naast de genoemde partners ongeveer tien regionale en nationale bedrijven en kennisinstellingen bij FoodChains 4 EU betrokken.

Beleid in uitvoering

FoodChains 4 EU loopt van 2017 tot 2021. In de eerste 3 jaar worden verschillende bijeenkomsten georganiseerd om kennis en ervaringen uit te wissen. De laatste 2 jaar staan in het teken van uitvoering van maatregelen en het monitoren daarvan om te zien of  dat leidt tot de verwachte effecten. Het project sluit aan bij de ambitie van Aeres Hogeschool om een sterke regionale speler te zijn op het gebied van kennisinnovatie en regionale ketens.

Budget

Het project FoodChains 4 EU kost 1,7 miljoen euro. De Europese Unie subsidieert 85% van de projectkosten. De overige 15% dragen de 9 partners bij. Aeres Hogeschool stelt uit haar budget 20.924 euro beschikbaar.

Meer informatie

Meer weten? Kijk voor informatie over FoodChains 4 EU op de Engelstalige website interregeurope.eu/foodchains4eu/