Led it be fresh Telen zonder daglicht in een meerlagensysteem

Planten hebben daglicht nodig om te kunnen groeien. Maar wist je dat planten ook kunnen groeien onder LED licht? Dit biedt kansen voor ruimtes waar daglicht minder of niet beschikbaar is. Ook kun je de hoogte in. Dat noemen we ‘Vertical Farming’. Zo kun je in meerdere lagen op elkaar gewassen zoals sla telen, wat veel aan oppervlakte scheelt!

Telen zonder daglicht in een meerlagensysteem

Momenteel leeft het vraagstuk of het telen van gewassen zoals dat nu gebeurt, op termijn is vol te houden? Steeds meer wordt wereldwijd grond voor de landbouw aan de natuur onttrokken en zijn de gevolgen daarvan merkbaar. De teelt maar ook het logistieke traject dat landbouwproducten afleggen trekken een grote wissel op de leefbaarheid van onze planeet. Bovendien verandert het klimaat; overal ter wereld gaan oogsten verloren door extreme weersomstandigheden. Dit betekent dat nieuwe, efficiënte productiemethoden nodig zijn om de wereldbevolking te voeden. Een nieuwe mogelijke en kansrijke hightech productiemethode hiervoor is de Daglichtloze Meerlagenteelt.

Echter zijn vele aandachtspunten voor deze productiemethode nog onbekend en zijn er veel openstaande vragen: hoe is deze teelt aan te sluiten op personalized food en op welke wijze kan het hele systeem circulair geïmplementeerd worden.

Doel van het onderzoek

Het uiteindelijke doel is verse, gezonde, veilige en smaakvolle groenten en fruit, vol van nuttige inhoudsstoffen te produceren die altijd voorradig en dichtbij verkrijgbaar zijn. Het voedsel wordt geproduceerd op een duurzame manier, zonder gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, in korte eerlijke ketens en gericht op de voedselbehoefte van de mens.

Uit gesprekken met bedrijven blijkt dat de houdbaarheid van landbouwproducten in de keten van teler tot consument nog steeds beperkt is tot korte termijnen, waardoor de voedselverspilling groot is. Een bijkomende uitdaging is de Brexit, waardoor vrachtwagens lang bij de douane staan. Hierdoor zullen ziektes in landbouwproducten tijdens transporten enorm toenemen. Het doel hierbij is om dit natuurvriendelijk te doen en op een wijze welke niet schadelijk is voor de mensen die in de keten werkzaam zijn en rechtstreeks in contact staan met de producten.

Projectonderdelen

Het project bestaat uit:

  • Het uitvoeren van onderzoek aan convenience producten op basis van voedselzekerheid, minder verspilling en voedselveiligheid.
  • Kennisvalorisatie zich toespitsen op onderzoek naar gewassen en receptuur voor optimale verwerking op basis van een nieuwe technologische innovaties.
  • Dit zal uiteindelijk resulteren in een unieke vermarktbare propositie voor de Daglichtloze Meerlagenteelt, op basis van een duurzaam en kostendekkende commerciële en industriële schaal die wereldwijde uitgerold kan worden.

Om deze doelen te realiseren wordt er, door kennisinstellingen en bedrijven uit de gehele keten van veredeling tot retail, onderzoek verricht.

Partners

Europese Unie Kansen voor West Provincie Flevoland