Corné Kocks

Functie: Lector, Teamleider & Onderzoeksleider Praktijkgericht Onderzoek, Manager Centre of Expertise Open Teelten
Lectoraat: Precisielandbouw & Smart Farming
Emailc.kocks@aeres.nl
Telefoon: 088 020 5849 (voor afspraken 088 020 5773)
Mobiel: 06 227 704 58
Social: LinkedIn

Over Corné Kocks

Corné Kocks werkt als lector Precisielandbouw/Smart Farming nauw samen met het bedrijfsleven en de Wageningen UR. Hij doet samen met collega lector Corné Kempenaar. Kocks heeft zowel een zeer praktische als een wetenschappelijke achtergrond in de akkerbouw en voedergewassen. Hij is opgegroeid op een loon-/akkerbouwbedrijf. Hij heeft de Rijks Hogere Landbouwschool in Groningen afgerond, waarna hij doorstudeerde in Wageningen op het gebied van Plantenziektekunde en Landbouwplantenteelt. Hij is gepromoveerd op ruimtelijk afhankelijke statistiek dat hem nu weer goed van pas komt in zijn werk als lector. Inmiddels is hij actief met innovaties op smart farming gebied waaronder vertical farming, telen zonder daglicht en robotisering. Naast zijn functie als lector is Kocks ook de teamleider en onderzoeksleider van het team Praktijkgericht Onderzoek en is hij eindverantwoordelijk voor het Centre of Expertise Open Teelten. 

Projecten

 • LED it be Fresh!
 • Nutrifflow Veenhuis
 • Precisielandbouw 2.0
 • Mineral Valley
 • NPPL (Nationale Proeftuin PrecisieLandbouw)
 • Natuurboeren
 • Centre of Expertise Open Teelten
 • Grondgebonden Duurzame Landbouw
 • Duurzaam Erf
 • Gelders Living Lab als smart farming
 • Agrarisch Waterbeheer
 • City Farming
 • Opschaling bamboeproductie en verwerking tot bamboevezel en hoogwaardige composiet