koeien in de wei met gras

Cursusaanbod toekomstbestendige landbouw

Vanuit onze rol als opleiders van de toekomstige generatie agrariërs zien wij het als onze taak om agrarische ondernemers te ondersteunen in de transitie naar een duurzame en toekomstbestendige sector. Wij willen boeren helpen om op een onafhankelijke manier, afgewogen keuzes te kunnen maken richting verantwoord ondernemerschap op het gebied van natuurinclusieve landbouw, precisielandbouw of stikstofreductie. De inzet van de expertise die wij als kennisinstellingen in huis hebben ligt voor de hand.

Het scholings- en coaching programma bestaat uit drie verschillende programma's die ontwikkeld zijn door de groene hogescholen (Aeres Hogeschool, HAS Green Academy, Hogeschool InHolland en Van Hall Larenstein) en Wageningen University & Research / Wageningen Academy, mede mogelijk gemaakt door LNV.

Agrarisch ondernemers en adviseurs kunnen bij de groene hogescholen en Wageningen Academy terecht voor masterclasses, cursussen en opleidingen. Het praktijkgerichte aanbod richt zich op drie verschillende thema’s:

Natuurinclusief ondernemen 

Natuurinclusief Ondernemen

Als agrarisch onderwijs willen wij agrarisch ondernemers ondersteunen in de transitie naar een duurzame en toekomstbestendige sector. Dit doen wij door ondernemers en adviseurs op te leiden in de transitie naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering.

Precisielandbouw

precisielandbouw

Hoe kun je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van precisielandbouw en hoe kun je slim gebruik maken van de technieken bij beslissingen en teeltmaatregelen? Daar willen we in het scholingsprogramma Precisielandbouw in de open teelten aandacht aan besteden.

Stikstof in de landbouw

Scholings en coachingsprogramma Stikstof in de landbouw 2

Vanuit onze rol als opleiders van de toekomstige generatie agrariërs zien wij het als onze taak om agrarische ondernemers te ondersteunen in de transitie naar een duurzame en toekomstbestendige sector. Wij willen boeren helpen om op een onafhankelijke manier, afgewogen keuzes te kunnen maken richting verantwoord ondernemerschap op het gebied van stikstofreductie.