Natuurinclusief Ondernemen

Scholingsaanbod Natuurinclusief Ondernemen in de landbouw

Boeren en natuur: een onlosmakelijke combinatie die van oudsher bestaat en momenteel volop in beweging. Hoe kun je inspelen op deze ontwikkelingen en kansen zien in combinatie met een meer economisch perspectief? We werken praktijkgericht aan dit belangrijke uitgangspunt; de economische onderbouwing van het verbinden van de boerenpraktijk en de natuur. Dit scholingsprogramma is een gezamenlijk programma van de groene hogescholen (Aeres Hogeschool, HAS Hogeschool, Van Hall Larenstein, Inholland) en Wageningen University & Research/Wageningen Academy en wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Als agrarisch onderwijs willen wij agrarisch ondernemers ondersteunen in de transitie naar een duurzame en toekomstbestendige sector. Dit doen wij door ondernemers en adviseurs op te leiden in de transitie naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering. Uiteraard slaagt deze transitie alleen als er voor de ondernemer een gezond verdienmodel onder zijn bedrijf ligt. We hebben nog niet alle antwoorden op de vragen, maar samen met alle betrokkenen zetten we stappen op de weg naar een betere integratie van natuur en voedselproductie gekoppeld aan een goed verdienmodel. Dit scholingsprogramma biedt handvatten om als ondernemer/adviseur de eerste stappen te zetten.

Scholingsaanbod

Er is een cursus voor agrarische ondernemers en een opleidingstraject voor coaches. Voor coaches ligt de nadruk op het begeleiden van individuele ondernemers en netwerken op weg naar meer natuurinclusieve landbouw. Meer informatie vind je door hieronder de specifieke cursus te kiezen.

Cursus Natuurinclusief Ondernemen

Cursus Natuurinclusief Ondernemen

In deze cursus werken we praktijkgericht aan de combinatie van de boerenpraktijk en de natuur waarin een goede economische onderbouwing een belangrijk uitgangspunt is.

Opleiding Bedrijfscoach Natuurinclusief Ondernemen

Opleiding bedrijfscoach natuurinclusief ondernemen in de landbouw

De opleiding bedrijfscoach Natuurinclusief Ondernemen in de landbouw is specifiek gericht op agrarische adviseurs die als bedrijfscoach Natuurinclusief Ondernemen in de landbouw aan de slag willen om ondernemers te helpen bij de transitie naar natuurinclusieve bedrijfsvoering.