Cursus Natuurinclusief Ondernemen

Cursus Natuurinclusief Ondernemen

Ik zoek
Cursus
Locatie
Dronten
Duur
Meerdere dagen

Boeren en natuur: een onlosmakelijke combinatie, volop in ontwikkeling én die nieuwe kansen biedt. In deze cursus werken we praktijkgericht aan de combinatie van de boerenpraktijk en de natuur waarin een goede economische onderbouwing een belangrijk uitgangspunt is.

De cursus Natuurinclusief Ondernemen in de landbouw is onderdeel van het scholingsprogramma Natuurinclusief Ondernemen in de landbouw, een gezamenlijk programma van de 4 groene hogescholen (Aeres Hogeschool, HAS Green Academy, Hogeschool van Hall Larenstein, Hogeschool Inholland) en Wageningen Universiteit & Research/Wageningen Academy.

Het doel van de cursus is kennismaken met de mogelijkheden van natuurinclusief ondernemen binnen je bedrijf waarbij een duurzaam verdienmodel centraal staat. De focus ligt op het inspireren en het overdragen van kennis. Aan de hand van praktijkvoorbeelden onderzoeken we de mogelijkheden van natuurinclusief ondernemen om zo tot een toekomstbestendige bedrijfsvoering te komen.

Het gaat in de cursus om grondgebonden natuurinclusieve landbouw. Een agrarisch ondernemer heeft grond nodig om natuurinclusief te ondernemen.

Cursusprogramma

Met deze cursus bieden we ondernemers ruimte om kennis op te doen en innovaties toe te passen voor een natuurinclusieve bedrijfsvoering met een duurzaam verdienmodel.

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • De motivatie om wel of niet de eerste stappen te willen zetten naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering.
  • De omgeving van het bedrijf en de maatschappelijke vragen die spelen. Waar liggen kansen om waarde te kunnen creëren?
  • Samenwerkingsmogelijkheden met diverse stakeholders om tot een natuurinclusieve bedrijfsvoering te komen.
  • Wat zijn mogelijke natuurinclusieve maatregelen en wat zijn de effecten ervan voor bodem, water, biodiversiteit en landschap?
  • Voorbeelden van financieel-economische aspecten van een natuurinclusieve onderneming gebaseerd op reeds beschikbaar onderzoek en best practices.
  • Een overzicht van netwerken en contact met collega-ondernemers (medecursisten) die met dezelfde thematiek bezig zijn om ook na het doorlopen van de cursus actief kennis uit te wisselen.

Naast theorie vindt tijdens de cursus ook een excursie plaats naar een inspirerende natuurinclusieve agrarische onderneming in de regio.

Begeleiding

Tijdens de cursus wordt ruimschoots tijd besteed aan intervisie en is er de gelegenheid om kennis en ervaringen uit te wisselen met medecursisten en collega’s uit de sector. Dat zorgt voor waardevolle inzichten en verruimd je blik.

De theorie wordt onder leiding van docenten behandeld en er wordt ingegaan op mogelijke (regionale) toepassingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven gebaseerd op praktijkvoorbeelden/best practises.

Naast de fysieke bijeenkomsten is het mogelijk om via het online leerportaal kennis te nemen van relevante documenten. Dit is niet verplicht. 

Praktisch en aanmelden

*Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. Opleidingskosten, waaronder lesmateriaal, zijn vrijgesteld van btw. Alle overige kosten worden belast met 9% btw. 

Voor deze cursus kun je als agrarisch ondernemer je SABE-voucher inzetten. De cursus brengt dan voor jou als ondernemer geen extra kosten met zich mee en is dus gratis. Deze voucher kun je zelf aanvragen, maar dit kun je ook aan je kennisinstelling overlaten. Neem daarvoor contact op met jouw contactpersoon van de instelling. De kennisinstelling is op geen enkele manier aansprakelijk of jouw voucher wel of niet toegekend wordt. Voor de voorwaarden verwijzen we je naar de site van RVO. De investering zonder voucher bedraagt € 800 (incl. 0% btw).