Opleiding bedrijfscoach natuurinclusief ondernemen in de landbouw

Opleiding Bedrijfscoach Natuurinclusief Ondernemen in de landbouw

Ik zoek
Cursus
Locatie
Dronten
Duur
Meerdere dagen

Boeren en natuur: een onlosmakelijke combinatie, volop in ontwikkeling én die nieuwe kansen biedt. De opleiding bedrijfscoach Natuurinclusief Ondernemen in de landbouw is specifiek gericht op agrarische adviseurs die als bedrijfscoach Natuurinclusief Ondernemen in de landbouw aan de slag willen om ondernemers te helpen bij de transitie naar natuurinclusieve bedrijfsvoering.

De cursus Natuurinclusief Ondernemen in de landbouw is onderdeel van het scholingsprogramma Natuurinclusief Ondernemen in de landbouw, een gezamenlijk programma van de 4 groene hogescholen (Aeres Hogeschool, HAS Green Academy, Hogeschool van Hall Larenstein, Hogeschool Inholland) en Wageningen Universiteit & Research/Wageningen Academy.

Cursusprogramma

Kennis (3 dagdelen)

Tijdens de cursus wordt relevante kennis over ondernemen met natuur aangeboden in de vorm van drie algemene modules over Natuurinclusief Ondernemen in de landbouw.

Vaardigheden voor toepassing in de praktijk (5 dagdelen)

Daarnaast wordt er gewerkt aan het toepassen van de kennis in de advies- en coachpraktijk. De toepassing van de stof in een veilige leeromgeving met praktijkcasussen staat hier centraal.

Resultaten

Tijdens de cursus wordt theorie aan praktijk verbonden middels praktijkvoorbeelden (best practises). Middels excursies bij pilot- en demonstratiebedrijven verschaffen we, ondersteunend aan de theorielessen, een diversiteit aan inzichten.

Na de cursus:

 • Heb je als adviseur concrete aanknopingspunten om het gesprek met ondernemers te voeren rondom de maatschappelijke vragen met betrekking tot natuurinclusief ondernemen.
 • Heb je inzicht verkregen in de samenwerkingsmogelijkheden met diverse stakeholders om op deze manier een natuurinclusieve bedrijfsvoering mogelijk te maken.
 • Heb je inzicht verkregen in mogelijke natuurinclusieve maatregelen en in het rendement ervan voor bodem, water, biodiversiteit en landschap.
 • Heb je voorbeelden aangereikt gekregen van financieel-economische vormen van een natuurinclusieve onderneming gebaseerd op reeds beschikbaar onderzoek en/of best practices.
 • Heb je een actueel overzicht van beleidsmatige ontwikkelingen en van bestaande en toekomstige beleidsinstrumenten voor de transitieopgave.
 • Kun je met een agrarisch ondernemer een open verkenning uitvoeren met het oog op toekomstbestendig ondernemen, aan de hand van de intrinsieke motivatie en maatschappelijke uitdagingen.
 • Kun je passend advies geven aan verschillende type ondernemers.
 • Kun je aan de hand van het type ondernemer, type bedrijf en regio, de juiste handelingsperspectieven uiteenzetten en prioriteren voor het specifieke bedrijf.
 • Ben je in staat ondernemers te adviseren bij het maken van een transitieplan.

De opleiding wordt afgesloten met een examen over de theorie en een assessment van de adviesvaardigheden op basis van een schriftelijke opdracht. Dit is geen verplicht onderdeel.

Begeleiding

De theorie wordt onder leiding van docenten behandeld en er wordt ingegaan op mogelijke (regionale) toepassingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven, gebaseerd op best practices en inzichten uit literatuur/onderzoek. Tijdens de cursus wordt ruimschoots tijd besteed aan intervisie en is er gelegenheid om kennis en ervaringen uit te wisselen met medecursisten. Dat zorgt voor waardevolle inzichten en verruimd je blik. Dit traject omvat naast klassikale bijeenkomsten en excursies ook individuele begeleiding en coaching.

Studiebelasting

De studielast varieert per persoon. Alle indicaties die wij hieronder doen zijn afhankelijk van reeds aanwezige voorkennis en/of vooropleiding. Naast de bijeenkomsten dien je literatuur te bestuderen ( +/- 2 uur per dagdeel). Examen doen is niet verplicht. Indien je wel examen wil doen dan komt daar bij:

 • Studeren voor het examen zowel schriftelijk als mondeling
 • Het maken van een praktijkopdracht (+/- 16 uur)

Instructie en informatie vooraf

Wil je weten of de opleiding bij je past? Bekijk dan dit filmpje eens.

Praktisch en aanmelden

 • Kosten: €2.500,- excl. btw*
 • Voor wie: De opleiding bedrijfscoach Natuurinclusief Ondernemen in de landbouw is bedoeld voor adviseurs in de agrarische sector met een denk- en werkniveau op minimaal hbo-niveau. De opleiding kan worden opgenomen in het portfolio als voorbereiding voor een assessment voor het BAS-register.
 • Data: actuele data en mogelijkheid tot aanmelden vindt u op de volgende pagina. U wordt doorverwezen naar de website van de HAS, maar de aanmeldingen komen ook bij ons terecht.
 • Certificering: Na succesvolle afronding van het traject ontvang je een certificaat van de kennisinstellingen. Indien je niet wilt deelnemen aan het examen, kan een bewijs van deelname afgegeven worden. De voucher vanuit de SABE-regeling kan dan alsnog ingezet worden. De totale investering blijft gelijk. Als adviseur heb je mogelijk de wens om jezelf te registreren in het BAS-register. Inschrijving in het BAS-register valt niet onder de verantwoordelijkheid van de groene kennisinstellingen. Een succesvol afgeronde opleiding biedt geen garantie op inschrijving in het BAS-register.
 • Toelatingseisen: Voor deze cursus gelden geen specifieke toelatingseisen.

*Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. Opleidingskosten, waaronder lesmateriaal, zijn vrijgesteld van btw. Alle overige kosten worden belast met 9% btw. 

Agrarische adviseurs die de coachopleiding volgen, kunnen bij RVO een voucher in de subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE) aanvragen. Met deze voucher (€1.250) kan maximaal 50% van de kosten bekostigd worden.