Lectoraat Precisielandbouw

Binnen de voltijdstudie Agrotechniek & management gaan studenten aan de slag met robotisering, GPS en datamanagement. Zij combineren bedrijfskunde met techniek uit de agrarische sector en ontwikkelen zo hun eigen visie op de agrotechnieksector. Voor deeltijders biedt de hogeschool, in samenwerking met Aeres Tech, de Associate degree Agrotechniek & management aan. Deze studie is speciaal ontwikkelt voor medewerkers die de ambitie hebben om zichzelf te ontwikkelen en door te groeien binnen de agrotechnieksector.

Agri innovation Lab

Niet alleen binnen het onderwijs, ook binnen het onderzoek is de hogeschool actief op het gebied van precisielandbouw. Het lectoraat Precisielandbouw onderzoekt hoe we precisielandbouwmogelijkheden zo slim en duurzaam mogelijk kunnen integreren in de bedrijfsvoering van akkerbouw- en veehouderijbedrijven. De hogeschool investeerde afgelopen jaar ook in het Agri Innovation Lab waar onderzoek gedaan wordt naar onder meer smart farming, onderwijs en onderzoek. Denk hierbij aan precisielandbouw, vertical farming en sensoring.

Aeres Hogeschool bestaat uit drie faculteiten: Almere, Dronten en Wageningen. Samen bieden zij een ruime keuze aan hbo-studies. De faculteit in Dronten focust zich op de agribusiness en leidt studenten op die passie hebben voor ondernemen, bedrijfskunde, dier en voedsel. De samenwerking met het werkveld is groot.