Paardenbloem
Onderzoekers: Tom van Oeffelt, Elly van de Braak, Cees den HartogMart van de Veeweij
Lector: Manon Ruijters

Over het onderzoek

De druk op ‘professionalisering’ en ‘professionaliteit’ in de zorg, het onderwijs, de overheid, het bedrijfsleven neemt zienderogen toe. Het moet sneller, beter, scherper, meer en vaak ook anders. Niet alleen de druk van buiten verandert, ook de professional zelf komt anders in zijn vak te staan. Het gaat voor de professional steeds meer om een balans tussen professionele en persoonlijke waarden, tussen het individuele en de verhouding tot directe vakgenoten en de organisatie waartoe ze behoren. Door deze ontwikkelingen komen naast directe leer- en ontwikkelvragen (hoe worden we ergens beter in, of hoe lossen we een specifiek vraagstuk op ook steeds meer vragen die betrekking hebben op zelfsturing, veerkracht, wijsheid en excellentie.

Onze denkrichting

De uitdaging ligt erin de energiebron van de professional weer op te sporen en aan te spreken. Zelfsturing is alleen mogelijk als je jezelf kent, weet waar je heen wilt, hoe het werkt voor jou en wat je bezielt. Ook een excellente beoefening van het vak, de zorg voor eigen en andermans welzijn en de wijsheid die nodig is om goed samen te werken en elkaar verder te helpen, hebben hun oorsprong in professionele identiteit.

Dit onderzoek is erop gericht meer zicht te krijgen op deze professionele identiteit en de manieren waarop het een rol speelt in de professionele ontwikkeling, dilemma’s en samenwerking. Uiteindelijk willen we professionals (en de organisaties waar zij werken) in deze nieuwe werkelijkheid helpen de eigen professionele identiteit bewust vast te pakken en als uitgangspunt te nemen.