Consument zoekt boer

Als je als je als boer je producenten lokaal wil afzetten, wie is dan je doelgroep en hoe bereik je die?

Deze vraag stond centraal bij een studentonderzoek dat is uitgevoerd voor de gemeente Zeewolde en het Zeewolder netwerk van boeren verenigd in ‘Zmaakmakers’. Acht groepen van elk drie internationale studenten deden onderzoek naar consumentbehoeften en leverden na 5 maanden een marketingcommunicatieplan op tot tevredenheid van de opdrachtgevers. De studenten en hun opdrachtgevers waren aan elkaar gekoppeld met behulp van het CoE Food project ‘Consument zoekt Boer’. Via dat project konden de studenten direct aan de slag met  een speciaal voor hen ontwikkelde enquête: wat hebben consumenten nodig om de stap te zetten naar het kopen van lokaal voedsel?

In totaal zijn er 400 enquêtes afgenomen onder de bevolking van Zeewolde. Daarmee is er inzicht verkregen in koopgedrag en hoe consumenten aankijken tegen het kopen van lokaal voedsel: hoe vaak, welke producten en wat ze er voor over hebben als het gaat om prijs en moeite. In grote lijnen bevestigt het onderzoek de hypothese dat Zeewolder consumenten weliswaar interesse hebben in lokaal voedsel, maar niet of weinig bereid zijn om er een extra inspanning voor te doen. De marketingcommunicatieplannen die de studenten hebben gemaakt, leverden een scala aan innovatieve ideeën op om lokaal voedsel te promoten. Het advies daarover had betrekking op vier concrete projecten in Zeewolde.  Het beeldmateriaal laat iets zien van de creativiteit waarmee de studenten te werk zijn gegaan. 

Meer info: projectleider Brigitta Methorst