De stedelijke planning van landbouw in praktijk Oosterwold Almere skyline

De stedelijke planning van landbouw in praktijk: de casus van Oosterwold, Almere (NL)

Projectleider: Ir. J.E. Jansma
Lector: Dr. S.C.O. Wertheim-Heck
Lectoraat:  Voedsel en gezond leven

Over het onderzoek

Stadslandbouw wordt gepositioneerd als een alternatief pad om veilige, gezonde en duurzame stedelijke voedselsystemen te creëren. Mijn onderzoek behandelt de positie van stadslandbouw in de praktijk van stedelijke planning. Stadslandbouw wordt opgevat als een hybride vorm van landbouw op het raakvlak tussen stedelijke voedselinitiatieven en rurale mondiale landbouw. Ondanks een sterk groeiende publieke aandacht voor initiatieven in stadslandbouw, is stadslandbouw nog een marginale praktijk. De algemene onderzoeksvraag is: hoe kan de planning van stadslandbouw bijdragen aan het versterken van de positie van stadslandbouw en daarmee bijdragen aan de stedelijke agenda van veilige, gezonde en duurzame voedselsystemen?

Oosterwold

Mijn case is Oosterwold. Oosterwold (Almere, NL) biedt een mogelijke route voor de planning van stadslandbouw in de stad, aangezien het masterplan 50% van deze 4.300 ha grote wijk toewijst aan voedselproductie. Het planningsexperiment van Oosterwold gaat immers over een fundamentele verandering in de relatie tussen voedsel (productie), de stad en haar burgers. In mijn onderzoek zoek ik naar een goed begrip en interpretatie van de impact van de planning van stadslandbouw in Oosterwold.

Strategie

Ik kies ervoor om deze nieuwe relatie te analyseren door middel van twee theoretische benaderingen die beide proberen licht te werpen op de onzekerheid van verandering: het Multi-Level Perspectief op transitie (MLP) en van de Social Practice Theory (SPT). Met het onderzoek verwacht ik bij te dragen aan het hedendaagse debat over de aard van de stedelijke voedselplanning en speel ik in op de wereldwijde zoektocht naar nieuwe richtingen voor veilige, gezonde en duurzame stedelijke voedselsystemen. 

Meer lezen?